Trafiksikkerheden forbedres i Skolegade

Teknik og Miljø har netop gravet tre dybe huller ved indkørslen til henholdsvis Europa Plads og Skolegade fra Mindebrogade, hvor såkaldte sænkbare pullerter snart vil forhindre indkørsel for bilister i tidsrummet 11.00-6.00.

Formålet med ændringen er at øge trafiksikkerheden for de mange cyklister og gående, som i dag deler den meget begrænsede plads i området med biler og lastbiler.

”Med denne løsning forbedrer vi sikkerheden for de bløde trafikanter, uden at vi forhindrer cafeer og restauranter i at få leveret varer lige til døren. Ændringerne sker efter samme princip, som vi allerede kender fra Strøget og Åboulevarden, hvor der i dag er sænkbare pullerter,” siger Klaus Braad, ingeniør hos Teknik og Miljø.

I samme omgang bliver andre småprojekter gennemført i området. Bl.a. bliver der sat ekstra cykelparkering op på Europaplads, og lyset ved fodgængerfeltet på Mindebrogade bliver opgraderet.

Adgangskort til beboere

Beboere, som parkerer i baggårde via Skolegade, har fået mulighed for at søge om adgangskort, så de kan komme forbi pullerterne døgnet rundt.

Behandlingen af disse ansøgninger er i gang, og først når alle berettigede har fået et adgangskort i løbet af august, vil den nye løsning blive taget i brug. Indtil da vil pullerterne være nede.