Afgørelsen for Classic Race Aarhus er klar

Teknik og Miljø har nu udarbejdet de endelige driftsvilkår for Classic Race Aarhus 2019. De nye vilkår følger afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 12. april i år. En gennemgang af de høringssvar, man har modtaget i høringsperioden, har ikke givet an-ledning til væsentlige ændringer.

 

”De nye driftsvilkår følger de retningslinjer, vi har fået fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det betyder, at vilkårene for Classic Race 2019 er skærpet i forhold til tidligere år,”
Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef i Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø har i de nye vilkår fastsat en støjgrænse på 120 dB(Z) mod tidligere 120 dB(A). I de nye vilkår anvendes en anden vægtning af lydniveauet. I praksis betyder det, at støjgrænsen i år kan sidestilles med en støjgrænse på 112,8 dB(A), når der også tages højde for måleusikkerheden.

 

”Vægtningen er flyttet fra dB(A) til dB(Z). Det er temmelig teknisk at forklare, men kort og godt betyder det, at der er biler, der skal støje mindre i år,”
Anders Maltha Rasmussen.

Det er arrangørerne, der har ansvaret for at dokumentere, at bilerne kan leve op til de vilkår, der er beskrevet i afgørelsen. Det skal ske inden løbet. Derudover er der løbende målinger under arrangementet. Skulle der være biler, der larmer for meget i forhold til de nye vilkår, vil de straks blive taget ud af løbet.