Afspærring ved Vestergade fjernes

Teknik og Miljø giver nu grønt lys til, at afspærringen af Vestergade 69 kan ophæves. Bygningen er i øjeblikket stabiliseret af containere fyldt med sand på byggepladsen, og bygherren får tilladelse til at arbejde med dele af fundamentet på det nye byggeri. 

”Containerne er kun en midlertidig løsning til stabilisering. Men det betyder, at vi kan få ophævet afspærringen, og bygherren kan gå videre med visse dele af byggeriet”, forklarer Ann Hamborg, afdelingschef i Teknik og Miljø.

Da der også er indvendige skader i Vestergade 69, betyder ophævelsen ikke, at beboere og erhvervsdrivende igen kan flytte ind.

”Det er desværre endnu ikke muligt. Vi kan i øvrigt også få behov for at spærre gaden af igen, når man skal i gang med den permanente stabilisering af bygningen”, siger Ann Hamborg.

Lige nu er det altså kun dele af fundamentet, bygherren kan arbejde videre med, men Ann Hamborg oplyser, at der arbejdes på højtryk for, at det egentlige byggearbejde kan genoptages.

”Inden byggeriet kan genoptages, skal det sikres, at bygherren tager alle nødvendige forholdsregler og i øvrigt benytter de mest skånsomme metoder”, siger Ann Hamborg.