Børn og unge får ny affaldssortering i skoler og institutioner

Børn og unge i skoler, institutioner, idrætshaller og andre kommunale bygninger skal til at sortere affaldet her, ligesom det foregår derhjemme.

”Det giver al mulig god mening, at børn og unge oplever, at der er sammenhæng mellem den måde, de sorterer affald på derhjemme og i børnehaven, skolen og idrætshallen. Gode vaner etableres i barndommen og ved at indføre en ensartet affaldssortering, kan vi i højere grad gøre affaldssortering til en naturlig, meningsfuld og integreret del af hverdagen,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Magistraten behandlede på dagens møde en ændring af regelgrundlaget for erhvervsaffald, så kommunale institutioner og virksomheder fremover skal sortere efter samme regler som private husstande. Regulativet for erhvervsaffald bliver nu sendt i høring i fire uger, inden byrådet skal tage stilling til forslaget.

Ny affaldssortering i alle kommunale bygninger

Siden 2016 er der trinvist indført ny affaldssortering i hele Aarhus Kommune. Alle aarhusianske husstande har fået affaldsbeholdere til glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Nu er det blevet tid til at udvide ordningen, og det er ikke kun skoler, børnehaver, klubber og idrætshaller, hvor mange børn og unge færdes, der får ny affaldssortering. Det gælder kommunale bygninger i al almindelighed, for eksempel kontorer, sociale tilbud og pleje- og lokalcentre. Den nye affaldssortering sættes i gang løbende fra november 2019. Udvidelsen af ordningen er en del af budgetforlig 2019-2022.