Hvordan skal Aarhus udvikle sig frem mod 2050?

Med Forslag til Planstrategi 2019 er der lagt op til en delvis revision af Kommuneplanen gennem udvalgte temaer, der skal sikre byens bæredygtige vækst.

Forslaget viderefører den overordnede strategi for kommunens fysiske udvikling. Udgangspunktet for byrådets arbejde er stadig det samme – at Aarhus i fremtiden skal huse flere mennesker og være en tættere by. Det skal samtidig sikres, at Aarhus i takt med, at byen vokser, bliver en endnu bedre by at bo og leve i.

”Det er en kompleks opgave at udvikle en by, og vi skal sørge for, at byens udvikling og vækst bliver brugt til at skabe en velfungerende og moderne storby. Aarhus skal stadig være en god by for alle, hvor vi kan trives og være trygge - og hvor vi sammen skaber det gode liv,”
Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune.

Samtidig med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler fem temaer, der skal sikre en bæredygtig udvikling af Aarhus:

• Arealer til alle boligtyper
• Omstilling til grøn energi
• Sammenhæng mellem naturområder
• Landskabet
• En grønnere by med mere blåt

”Vi skal holde fokus på den bæredygtige vækst i udviklingen af Aarhus. Vi skal kunne til-byde arealer til alle fremtidens bolig- og erhvervstyper og samtidig sikre, at vi har bæredygtig energi nok til fremtidens storby. Vi skal også sørge for, at vi skaber rum til både vandet og det grønne, når vi udvikler byen,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Forslag til Planstrategi 2019 og debatoplæg om temaplaner er i offentlig høring i perioden 23. maj til 15. august. Alle borgere, virksomheder og organisationer inviteres til at komme med idéer og synspunkter til planstrategien og temaplanernes indhold.

Idéer og forslag kan indsendes på Aarhus Kommunes høringsportal (åbner i nyt vindue). 

Alle interesserede er også velkomne til et offentligt informationsmøde torsdag den 13. juni 2019.

Orienteringsmøde

Torsdag den 13. juni, kl. 19.00 – 21.00.
Blixens, Rooftop, Karen Blixens Boulevard 2, 8220 Brabrand.
Tilmeld dig.