Rådmand vil lukke villavej permanent

Tidligere klagede beboere i området omkring Haslevangen ofte over gennemkørende og hurtig trafik, som skabte utryghed blandt beboerne.

En forsøgslukning af Stagehøjvej/Høgevej øst for Haslevangsvej i 2017/2018 viste sig dog som en effektiv løsning på problemet.

”Vi skal værne om trafiksikkerheden i vores lokale samfund og sørge for, at trafikanterne bruger de store veje, når det er muligt. Vejlukningen vil også betyde en mere sikker skolevej for områdets børn, og det er glædeligt, når vi med en simpel og billig løsning som denne kan skabe større tryghed hos en stor gruppe aarhusianere.”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Den permanente lukning vil koste ca. en halv million kroner og bliver suppleret fartdæmpende foranstaltninger på den nærliggende Højkolvej, som oplevede stigende trafik i forsøgsperioden.

Teknik og Miljø har i evalueringen af forsøget også målt på antallet af biler i døgnet på udvalgte veje i området, og tællingerne viser et fald på op mod 500 biler på centrale veje.

Det er byrådet, som skal tage stilling til, om det vil gøre lukningen af Staghøjvej/Høgevej permanent.

Se kort over området hvor vejlukningen ønskes gennemført.