Rådmanden vil styrke indsatsen for en renere by

Udskiftning af 200 skraldespande i Midtbyen til nogle med større kapacitet, udvidelse af renholdelsen fra 20:00 til 22:00 og flere initiativer og løsninger, som kan sikre vedvaren-de adfærds- og holdningsændringer. Det er en del af den indsats, som skal sikre, at flere rammer de aarhusianske skraldespande, så der ligger mindre henkastet affald i gaderne, og borgernes tilfredshed med renholdelsen stiger.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, forslår derfor i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, at byrådet tilfører området yderligere 6 mio. kr. om året de næste fire år. Det samlede budget til renholdelse er pt. på 19,2 mio. kr. om året.

”Vi kan ikke byde byens borgere eller de besøgende, at de møder en by, hvor der ligger affald i gaderne. Derfor er det nødvendigt, at vi afsætter flere midler, så vi kan arbejde målrettet på at udvikle nye innovative indsatser og skabe positive adfærdsændringer men også helt lavpraktisk udskifte nogle af skraldespandene til nogle med større kapaci-tet. Ambitionen er, at vi skal være Nordens reneste by,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Indsatsen vil i første omgang være koncentreret omkring Midtbyen, da det er her, at udfordringen er størst, men Bünyamin Simsek understreger, at indsatsen for en renere by kommer til at foregå i hele kommunen.

Aarhusianernes utilfredshed med henkastet affald i byen er stigende. Ifølge seneste brugerundersøgelse fra Epinion er 88 pct. af borgerne i Aarhus Kommune i 2018 enige eller meget enige i, at affaldsmængden er et stigende problem i Aarhus, hvilket er en stigning fra 82 pct. i 2017.

Renere by til Verdensbilleder

Arbejdet for at blive Nordens reneste by er sat i gang. Aarhus City Forening og Aarhus Kommune sammen med en række private og offentlige aktører indgået i en alliance under navnet Alliancen for Nordens Reneste By. Hvis alliancens idéer skal realiseres, kræver det dog, at byrådet afsætter flere penge til området.

De første skridt mod en renere og mere bæredygtig by kan opleves i forbindelse med Verdensbilleder den 31. maj – 1. juni. Det vil blandt andet være muligt at aflevere særlige genanvendelige krus og tallerkner mod pant i et forsøg, der skal indsamle og genanvende emballage i bylivet og teste et nyt koncept for affaldsindsamling.