Tidlig dialog skal styrke udviklingen af Eskelund

Arbejdet med lokalplanen for udviklingen af Eskelund skrider planmæssigt frem. Derfor har Teknik og Miljø nu taget initiativ til en tidlig dialog med interessenter og samarbejdspartnere.

”Vi har valgt at invitere repræsentanter fra vores eksterne samarbejdspartnere, de lokale fællesråd, grundejerforeninger og eventarrangører til såkaldte kaffemøder for at få så god og givtig en lokalplanproces som muligt. Lokalplanen skal danne grundlag for, at Eskelund i fremtiden bliver byens nye natur- og eventområde med plads til alle. Det er selvsagt ikke nogen nem opgave, da den indeholder et væld af store og små problemstillinger. Derfor vil vi på disse møder klæde deltagerne så godt på som overhovedet muligt til at deltage i den lokalplanhøring, der finder sted i sensommeren 2019. For vi har brug for deres bidrag,” siger Kim Gulvad Svendsen, Driftschef i Teknik og Miljø.

På møderne vil der blive informeret om de nuværende planer for området, og der vil være rig mulig for at stille spørgsmål til områdets funktioner og indretning. På møderne vil den videre proces for borgerinvolveringen også blive præsenteret, hvor det vil være muligt at deltage mere aktivt i forhold til udviklingen af områdets anvendelse til hverdag.

”Vi oplever naturligvis stor interesse om projektet, da det potentielt vil berøre mange mennesker. Den interesse tager vi meget alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan for at komme tvivl, nervøsitet og kritik i møde. Projektet tager et stort, men lidt glemt område og rykker det tilbage i aarhusianernes bevidsthed. Det er ikke nogen hemmelighed, at det vil medføre nogle forandringer i området, og at det nogle weekender om året også skal huse store og små events. Det må bare ikke tage fokus fra, hvor meget bedre området bliver for aarhusianerne i hverdagen,” siger Kim Gulvad Svendsen, Driftschef i Teknik og Miljø.

Udviklingen af Eskelund
Udviklingen af Eskelund kommer til at tilføre området et væld at funktioner, samtidig med at den i høj grad vil bygge videre på de store kvaliteter området allerede indeholder med sin bynære placering, spændende natur og store areal på mere end 500.000 m2.

I langt størstedelen af årets dage skal området stadigvæk fungere for både familien på skovtur, motionisten og den naturinteresserede, samt de forskere, undervisere og studerende der allerede bruger området som landskabslaboratorium. Samtidig skal området i få weekender om året fungere som byens nye store eventareal og levere en fuldt funktionsdygtig platform for fx NorthSide, kultur- og motionsarrangementer samt store enkeltstående koncerter.

Yderligere oplysninger
Der er inviteret til i alt fire kaffemøder:

  • d. 29. april for eventarrangører
  • d. 2. maj for lokale fællesråd
  • d. 7. maj for lokale grundejer og kolonihaveforeninger
  • d. 9. maj for Landskabslaboratoriet, Grønne Interessenter og Moesgaard Museum