Valgplakater kan tages ned på samme tid

Der er ekstra kamp om at hænge valgplakater i lygtepælene i dette forår, da valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget ligger tæt på hinanden.

De mange frivillige fra partierne har allerede været afsted ad to omgange for at hænge dem op. De kan nu se frem til at spare en køretur, da byrådspolitikerne i Aarhus vil dispensere fra reglerne, så plakaterne til valget til Europa-Parlamentet kan få lov at hænge lidt længere end de normale otte dage efter et valg.

”Mette Skautrup (K) og Camilla Fabricius (S) har henvendt sig til mig og opfordret til, at vi i år dispenserer fra reglerne for nedtagning af valgplakater. Jeg kan kun bakke for-slaget op, så plakaterne fra de to valg kan tages ned i samme ombæring. Vi har allere-de fået Vejdirektoratets opbakning hertil,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Læs de generelle regler for ophængning af valgplakater.