Nye visioner for området omkring Aarhus H

Rutebilstationen skal flyttes, indretningen af Banegårdspladsen skal genovervejes og Aarhus Byråd har igangsat undersøgelser af mulighederne for at bygge by henover banegraven.

Inden planlægningen går i gang, skal en politisk funderet visionsproces være med til at bestemme hvilke visioner, værdier og tematikker, der skal ligge til grund for den overordnede helhedsplanlægning af området.

 

”Området omkring banegården er et trafikalt knudepunkt og er præget af ikoniske bygninger og arkitektur. Aarhus H fungerer på mange måder som en byport - en indgang til Aarhus - og tusindvis af mennesker passerer gennem området hver dag. Derfor er det vigtigt for mig, at vi inden vi går i gang med at lægge konkrete planer, spørger de, der bruger området, hvad de drømmer om, at der skal ske,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Visionsprocessen skal munde ud i en række overordnede principper, der kan hjælpe med at prioritere byens arealer og sikre en levende og attraktiv by.

Det bliver et indledende informationsmøde, der sætter visionsprocessen i gang. Her kan man høre mere om processen og mulighederne for at give sin mening til kende.

Alle er velkommen.

Det forventes, at en vision for området vil være klar i slutningen af 2019.

Du kan læse mere og følge med i processen på aarhus.dk/aarhush.

Fakta

Informationsmøde om visionsprocessen for området omkring Aarhus H.
Mandag den 25. marts.
Kl. 17.00 – 19.00, Remisen, Godsbanen
Skovgårdsgade 3, 8000 Aarhus C

Tilmelding til mødet på: https://aarhus.nemtilmeld.dk/22/

Byvandring i området
Torsdag den 4. april.
Kl. 17.00 – 19.00, Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Aarhus Kommune arrangerer en guidet byvandring. Der vil være mulighed for i fælles-skab at reflektere over infrastruktur og byliv i området omkring Aarhus Hovedbanegård. Vi går fra rådhuset kl. 17.00. Turen afsluttes på rådhuset med en opsamling og en lille forfriskning.

Tilmelding til mødet på: https://aarhus.nemtilmeld.dk/22/