Nyt udvalg med fokus på trafiksikkerhed

Der skal samarbejdes mere om at øge trafiksikkerheden, mener Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø. Derfor behandler Magistraten på mandag et forslag, om at skal nedsættes et trafiksikkerhedsudvalg med repræsentanter fra bl.a. byråd, Østjyllands Politi og Aarhus Universitetshospital. 
 
”Vi skal have et større fælles fokus på trafiksikkerhed. Vi skal se, om der er ting, som vi skal gøre på en anden måde, og vi skal sikre os, at de tiltag, som vi iværksætter, har den rette effekt. Et trafiksikkerhedsudvalg skal være med til at målrette det arbejde. Udvalget skal også være omdrejningspunkt for, at personer og organisationer med viden om trafiksikkerhed bliver inviteret med, når vi har brug for at blive rådgivet eller få diskuteret, hvad vi skal gøre."
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
Trafiksikkerhedsudvalg skal bl.a. arbejde med at holde øje med trafiksikkerhedsindsatsen i kommunen, hjælpe med at prioritere og konkretisere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, identificere indsatsområder og støtte op om den nationale trafiksikkerhedshandlingsplan.
 
”Jeg forventer, at udvalgets arbejde betyder, at Aarhus Kommune bliver mere trafiksikker, og jeg håber og tror på, at indsatsen kan være med til at nedsætte og forebygge antallet af tilskadekomne og dræbte i Aarhus.”
Bünyamin Simsek.
 
Udvalget skal holde mindst to årlige møder, og på det ene af dem inviteres repræsentanter fra andre myndigheder og interesseorganisationer herunder den kollektive trafik, kørerlærerforeningen, så udvalget får en bred dialog.
 
Når Magistraten har behandlet forslaget, skal byrådet også tage stilling til det.
 

Fakta

Udvalget foreslås nedsat som et såkaldt §17 stk. 4-udvalg. Det betyder, at der kan udpeges udvalgsmedlemmer, der ikke sidder i byrådet. Udvalget fungerer i mere end én byrådsperiode, dog skal posterne med genbesættes efter valg.   
 
Udvalget skal bestå af:
• En formand (Rådmand for Teknik og Miljø)
• To repræsentanter fra Teknisk Udvalg
• To repræsentanter fra Østjyllands Politi
• En repræsentant fra Aarhus Universitetshospital 
• En repræsentant fra FDM
• En repræsentant fra Cyklistforbundet
• Udvalget sekretariatsbetjenes af Teknik og Miljø.