Rekordstor interesse for borgermøder om Skæring Strand

Flere end 400 borgere fra Skæring Strand har indtil videre deltaget på borgermøder, hvor de er blevet indviet i lokalplanarbejdet for det nye byzoneområde. På møderne har kommunen lagt emner til den kommende lokalplan ud til debat blandt de fremmødte beboere fra området.

Borgernes engagement og tilbagemeldinger kan vise sig at være afgørende for hvordan grundejerne kan bygge i området i fremtiden.

Eksempelvis har beboerne gjort kommunen opmærksom på, at den foreslåede mindsteafstand til skel kan betyde, at man på de smalleste grunde kun vil få plads til at bygge en ”entre”.

”Beboerne kender jo deres område meget bedre end kommunen gør, derfor er vi selvfølgelig interesserede i at bringe den værdi ind i arbejdet med at skabe et godt lokalsamfund i Skæring Strand” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

I aften afholdes det sidste borgermøde i rækken. Herefter vil planafdelingen i Teknik og Miljø samle op på synspunkter fra de i alt fem møder og færdiggøre lokalplanforslaget, som derefter sendes til behandling i byrådet.

Der er allerede 70 tilmeldinger til mødet, som afholdes på Fristedet Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå kl. 16.30-18.30. Pressen er velkommen.

Kontakt

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57

Eva Møller Sørensen, afdelingschef Team Fysisk Plan, 41 87 37 37

Fakta

Lokalplanen skal være endelig vedtaget og offentliggjort inden for tre år – senest 13. juli 2021.