Flere end hundrede nye p-pladser på Frederiksbjerg

Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, lancerer nu sin plan for et nyt, grønnere og fredeligere Frederiksbjerg.

I den forbindelse er det lykkedes at finde plads til op mod 60 nye træer* og mellem 110 og 150 nye p-pladser**. Sidstnævnte vil - sammen med indførslen af beboerparkering - gøre det lettere for beboerne at finde en p-plads i kvarteret i fremtiden.

Ifølge planen skal en række gader ensrettes for at reducere den uvedkommende trafik og dermed opnå trafikal fredeliggørelse og større trafiksikkerhed i kvarteret. Det har samtidig givet mulighed for flere P-pladser. Derudover vil der blive lavet skråparkering, hvor det er muligt, og flere gadehjørner bliver ændret, så der f.eks. bliver mere plads til både flere parkeringspladser, ophold og grønt.

”Det har været en stor opgave at få enderne til at nå sammen i denne plan, men det glæder mig, at det ved en systematisk gennemgang af gaderne på Frederiksbjerg er lykkedes at finde flere end hundrede p-pladser, samtidig med at området bliver fredeligere at bevæge sig rundt i, og vi får plads til flere træer,” siger Bünyamin Simsek.

Det var oprindelig planen, at udrulningen af beboerparkering og nye parkeringszoner på Frederiksbjerg skulle være indført i løbet af foråret, men blandt andet udbudsregler og praktiske forhindringer har gjort det umuligt at gennemføre før sidst på året.

”Det er beklageligt, at det har trukket ud, men det er afgørende, at beboerne får en ordentlig gennemtænkt løsning, som virker, og som er til glæde for så mange som muligt,” siger rådmanden.

Beboerne på Frederiksbjerg får direkte besked via deres e-boks om, hvornår de nye regler for parkering i området træder i kraft, samt hvornår de kan søge om en licens til beboerparkering. Ændringerne på Frederiksbjerg bliver iøjnefaldende i den kommende tid. I første omgang bliver det synligt på Gerlachsgade, hvor ombygningen begynder allerede i uge 45. Arbejdet i gaden er et eksempel på, hvordan man kan skaffe flest muligt p-pladser og samtidig opnå en fredeliggørelse. Gaden får ny belægning og beplantning. Der etableres netto 10 nye P-pladser, og derudover skabes der bedre fodgængerforhold, bedre trafiksikkerhed, mere kapacitet for affaldshåndtering og to nye grønne opholdsarealer.

Ud over den trafikale fredeliggørelse og flere parkeringspladser på Frederiksbjerg bliver der plads til flere nedgravede affaldsbeholderne - og når gravemaskinerne er i jorden, vil man udnytte anlægsarbejdet til at plante flere nye træer. Arbejdet begynder sidst i 2019, og det forventes, at beboerparkeringen kan træde i kraft først i 2020.

*Det endelige antal træer er ikke på plads, da det vil afhænge af mulighederne for at plante i forbindelse med anlægsarbejderne ved nye affaldsøer og ændringer af gadehjørner.

** Det eksakte antal er et estimat, da det bl.a. afhænger af konkrete lokale forhold i forbindelse med detailprojekteringen.

På parkeringsområdet foretages større ændringer i følgende tre områder:

• Gerlachsgade ombygges, så der etableres 10 ekstra p-pladser
• Der etableres 25 nye p-pladser på Ingerslevs Boulevard
• Stadion Allé ensrettes, og der etableres 32 nye p-pladser ved skråparkering

Dertil forventes ca. 40-80 nye p-pladser på boligvejene. Det endelige antal afhænger af en konkret vurdering af konsekvenserne for trafiksikkerheden på de enkelte boligveje.

Her kan du se et kort over de forskellige projekter på Frederiksbjerg

Her kan du se en visualisering af projektet på Gerlachsgade