Forhøring om havneudvidelse

Aarhus Havn vil udvide havnen med en ny molearm og nye kajer ud i havet mod øst. De har derfor ansøgt om en ændring af kommuneplanen, der gør det muligt. Aarhus Kommune er på den baggrund begyndt at se på mulighederne for en udvidelse.
 
Udvidelsen kan kun ske, hvis Aarhus Kommune ændrer kommuneplanen og derefter udarbejder lokalplan. Det er samtidig nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering af planlægningen og en miljøvurdering af det konkrete havneprojekt. Derudover skal havneudvidelsen også godkendes af flere statslige myndigheder.
 
En udvidelse af Aarhus Havn vil påvirke byen, bugtlandskabet og den rekreative brug af Aarhus Bugt, som er vigtige kvaliteter, der gør Aarhus attraktiv at bo og leve i. Afvejningen af disse kvaliteter i forhold til erhvervsinteresserne er derfor helt centralt i beslutningen om, hvor og hvor meget Aarhus Havn skal udvides.
 
For at sikre borgerinddragelse vil Aarhus Kommune afholde et møde, hvor der vil blive orienteret om projektet. Alle er velkomne til at indsende idéer og forslag til planlægningsarbejdet, samt til hvad der skal indgå i miljøvurderingerne. Alle synspunkter og idéer, der fremsendes i den offentlige forhøringsperiode, vil blive forelagt Aarhus Byråd i forbindelse med byrådets beslutning om, hvad der skal indgå i det videre planlægningsarbejde.
 
Forhøringsperioden forventes at starte i begyndelsen af det nye år, og orienteringsmødet vil blive afholdt i forbindelse hermed.
 
Havneudvidelsen kan tilpasses et nyt rensningsanlæg, hvis den igangværende plan- og miljøvurderingsproces herfor resulterer i, at renseanlægget placeres uden for den nuværende mole.