Aarhus’ klimaindsats er blandt verdens bedste

Aarhus har halveret kommunes CO2-udledning i løbet af de seneste 10 år og er dermed halvvejs mod byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030. Det er byens klimastrategi og klimaplan, som sætter retningen for de områder, der kræver en særlig indsats indtil 2020, hvor byrådet vedtager en ny klimaplan. Indsatsen er udvalgt til at være blandt de fremmeste klimatiltag i verden.

”Vi har en ambitiøs målsætning om, at vi i Aarhus Kommune skal være CO2-neutrale i 2030. Vi kan godt være stolte af, at vi har halveret CO2-udledningen. Vi arbejder målrettet på at motivere og inddrage både erhvervslivet og aarhusianerne i den grønne omstilling, og det er glædeligt, hvis vores indsats kan være med til at inspirere andre til at gøre det bedre - også på tværs af landegrænser,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Cities100 rapportens projekter kommer fra i alt 59 byer fra 26 lande.

Aarhus er, sammen med fire andre danske byer, valgt som gode eksempler på kommuner og byer med gode, lokale løsninger. Byerne er med til at vise, hvordan man kan bi-drage til at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °grader.

Cities100 bliver lanceret online den 2. oktober og kan læses på Cties100report.com (åbner i nyt vindue).

Fakta om Cities100

Cities100 er et samarbejde mellem konsulentfirmaet Nordic Sustainability og C40. Projektet bliver finansieret af Realdania. Cities100 fremviser 100 af de mest ambitiøse klimaprojekter i verden. Projekterne er udvalgt blandt 195 ansøgere efter en udvælgelses- og evalueringsproces ved Nordic Sustainability og et team af eksperter fra C40. Projekterne er evalueret efter fem kriterier: Klimaeffekt, merværdi, innovation, samarbejde samt deling og opskalering.

Læs mere om de 100 klimaprojekter i cities100report.com og på Twitter @Cities100report.