Aarhus Kommunes præmiering af Nybyggeri - Pris til tre byggerier

Byggerierne præmieres i Byrådssalen på Aarhus Rådhus mandag den 7. oktober 2019 kl. 15.00

”Vi har et ønske om, at Aarhus skal kendes internationalt for sin arkitektur. Præmieringen skal være med til at øge opmærksomheden på den arki­tektoniske kvalitet og give bygherrerne tilskyndelse til at vægte arkitekturen højt, når de planlægger og opfører deres byggeri, siger rådmanden for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek.

Stadsarkitekt Stephen Willacy supplerer med, ”Det overordnede tema for dette års udvælgelse er ’arkitekturpolitik og kulturmiljøer’. Et af de præmierede projekter er opført i et kanoniseret kulturmiljø, Universitetsparken, et andet nomineret projekt er opbygget omkring en firelænget bindingsværksgård fra 1700-tallet, og to andre projekter er i det historiske miljø i Frederiksbjerg-kvarteret. Alle projekternes arkitekter har taget afsæt i stedets særlige karakteristika og samtidig tilføjet nye arkitektoniske værdier. Samtidig formår arkitekterne at indfri flere dele af Aarhus Kommunens nuværende arkitekturpolitik, ikke mindst at skabe arkitektur på et internationalt niveau.”  

Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur går i 2019 til ’Det levende byggepladshegn’ på Aarhus Ø, skabt af Institut for (X), i samarbejde med Kilden & Mortensen ApS. Langs Pier 4 ved Bassin 7 vil de mange besøgende de næste ca. 3 år blive mødt af ’Det levende byggepladshegn’, et populært midlertidigt miljø med mange forskellige aktiviteter, eks. caféer, street food og fitness-aktiviteter. - Et ca. 400 meter langt gademiljø med en høj grad af ’liveability’ og stor tiltrækningskraft. ”Her får det skæve lov til at vokse frem, og man mærker, at det er noget, som folk godt kan lide.” Hvilket anerkendes med Stadsarkitektens Særpris.

Arkitekterne bag nybyggerierne får en præmie på 10.000 kr. samt et diplom. Bygherrerne får overrakt diplom og plakette til opsætning på bygningen. - Arkitekten bag ’Det levende byggepladshegn’ får et diplom.

Læs mere i vedlagte publikation, PRÆMIERING // NYBYGGERI // 2019.

 

FAKTA OM VINDERNE:

SKOU-Bygningen (AU Health)
Den nye SKOU-Bygning er en udvidelse af Institut for Biomedicins institut. Bygningen indskriver sig i Universitetsparkens DNA. Bygningens arkitektoniske udtryk er kendetegnet ved bygningens nord-syd retning, skarp enkeltformede profil med de karakteristiske sadeltage og lysegule teglsten, og markerer sig med gavlens perforerede murværk, der viser, at huset er af vores tid. SKOU-Bygningen viser med al tydelighed, at man kan - som igennem de sidste godt 90 år - tegne tidssvarende arkitektur, der afspejler vores tid, og som samtidig respekterer det særlige kulturmiljøs egenart for det kanoniserede universitetsbyggeri.  

AARhus
Bygningen markerer sig dramatisk mod øst med sin 21 etager høje spids mod havnens munding. Grundplan er en karréstruktur med et hævet gårdrum placeret ovenpå tre etagers parkering. En række af byhuse i to etager følger gadeplanet hele vejen rundt og åbner op for en ny bo-typologi, hvor man har mulighed for at ’leve-og-arbejde’. På den modsatte side, mod vest, rejser sig en 14 etager høj spids. Kombinationen af den ’twin-peak’-agtige form åbner op for spændende lysindfald mod gården og kig ud mod nordøst og mod sydvest, hvor bygningsvolumenerne er lavest. Facaderne er meget ’clean’, med en kombination af glas, trekant-formet træ ved lejligheds-skel og kontinuerligt vandrette altan-/terrasse-etagedæk i beton. Der kan ikke herske tvivl om, at man vil se AARhus indgå i BIG’s spændende portefølje af ikoniske boligbebyggelser, fra VM Husene, Bjerget og 8-tallet i København og Gårdscraber-projektet i New York.

Brammersgade 39B
Byhusets genanvendte teglsten stammer fra Nyborg Slot! Arkitekten bag Brammersagde 39B, Jørn Frøsig Johannsen, købte et større parti mursten og har bygget et meget spændende nyt 4/5-etager højt byhus til sit familie.

Byhuset er en klippe af sten, som klatrer op af gavlen på Brammmersgade 39. To forskudte volumener overlapper hinanden omkring hjørnet, lidt som et hængsel, og kaster smukke skygger fra sig. Håndvæksmæssigt er byhuset sublimt, både indvendigt og udvendligt. Der er en idérigdom i materialvalg og detaljeringsniveau kombineret med smukke rumlige forløb, som man sjældent ser nutildags. Det er et unikt, helstøbt, kompromiløst kvalitetsbyggeri, som Aarhus er heldig at have.

 

Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur går i 2019 til ’Det levende byggepladshegn’ på Aarhus Ø, skabt af Institut for (X).
Pier 4 ved Bassin 7 vil være en kæmpe byggeplads de næste godt 3 år, og traditionelt er byggepladser indhegnet af et kedeligt byggepladshegn. Samtidig vil der på dette sted komme mange besøgende til Havnebadet, og mennesker som færdes langs kajkanten mod AARhus og videre langs havnepromenaden.

Som en del af helhedsplanen for Basin 7 tegnet af Gehl Arkitekter og BIG i samarbejde med Aarhus Kommune er der på sigt designet en række lave, langsgående bygninger, som vil indeholde forskellige udadvendte aktiviteter. Indtil det sker, om ca. tre år, har Institut for (X), i samarbejde med Kilden & Mortensen ApS, skabt et populært midlertidigt miljø med mange forskellige aktiviteter. Miljøet er lidt á la Godsbane-miljøet, hvor Institut for (X) hører til. På Aarhus Ø består miljøet af mange forskelligt udformede containere, grønt beplantede terrasser, forskelligartet skiltning, caféer, forskellige spisesteder, lidt street food, fitness-aktiviteter m.v. Tilsammen er der tale om et ca. 400 meter langt gademiljø, hvor der er en høj grad af ’liveability’, med stor tiltrækningskraft. Det er befriende, at miljøet her står i stærk kontrast til den polerede nye bydel. Det skæve får lov til at vokse frem, og man mærker, at der er tale om noget, som folk godt kan lide. Måske kan vi lære af det.