Nyt forsyningsselskab skal sætte skub i Aarhus’ grønne omstilling

Opgaven med at hente affald fra 165.000 husstande og levere fjernvarme til 350.000 østjyder skal flyttes fra Teknik og Miljø til et kommunalt ejet selskab. Det indstiller borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek til byrådet.

”Det haster med at sætte gang i flere initiativer i forhold til den grønne omstilling, når vi skal nå vores ambitiøse mål om et CO2-neutralt Aarhus i 2030. Når vi placerer vores affaldshåndtering og fjernvarme i et kommunalt ejet selskab, giver vi selskabet de bedste muligheder for at sætte tempoet op i den grønne omstilling,”
borgmester Jacob Bundsgaard.

AffaldVarme Aarhus er en af de sidste fjernevarmeorganisationer, som fortsat er en direkte del af den kommunale forvaltning. AffaldVarme Aarhus kan grundet den nuværende konstruktion ikke tilbyde fjernkøling og det er sværere at bruge solenergi til fjernvarme. I den forslåede selskabsform vil det ligeledes være lettere at samarbejde med andre selskaber. Samtidig er der nationalt et stærkt ønske om at udskille varmeforsyningen til kommunalt ejet selskaber.

Byrådet har tidligere igangsat et arbejde med at forberede selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus. Det arbejde udmønter sig nu i indstillingen om at gøre AffaldVarme Aarhus til et kommunalt ejet aktieselskab pr. 1. januar 2020.

”AffaldVarme Aarhus har allerede bidraget stærkt til den grønne omstilling i Aarhus ved at skifte fra kul til biomasse i størstedelen af den aarhusianske fjernvarme. Jeg er stolt af AffaldVarme Aar-hus og de dygtige medarbejdere, som er innovative og går foran i den grønne udvikling. Hvis vi skal sikre, at AffaldVarme Aarhus har de bedste muligheder for at fortsætte den positive udvikling skal aktiviteterne flyttes til et selskab,”
rådmand Bünyamin Simsek.

For kunderne kommer der ingen ændringer i dagligdagen. De vil fortsat få varme i radiatoren, vand til det varme bad, hentet affald og seks åbne genbrugsstationer.

AffaldVarmeAarhus har 400 medarbejdere, som vil blive overført til det ny selskab via lov om virksomhedsoverdragelse.

Det forventes, at sagen vil blive behandlet på byrådsmødet 30. oktober 2019.