Nyt kryds skal lette trafikken ved Skødstrup

I 2020 bliver det lettere at krydse grænsen til og fra Syddjurs Kommune, når krydset Kirkeholtvej/Løgtenvej ved Skødstrup bliver udvidet fra et ureguleret T-kryds til et firbenet kryds med signalregulering.

Løsningen, der skal lette den pressede myldretidstrafik i området, er blevet til efter til efter tæt dialog med Skødstrup Fællesråd.

 

”Fællesrådet pegede på udfordringer ved vores første forslag, så vi har i samarbejde med dem set på alternative løsninger. Heldigvis er vi nået frem til en trafikløsning, som alle kan være tilfredse med. Fællesrådene har en vigtig rolle i vores lokalsamfund, og vi lytter derfor grundigt efter, når de kommer med input,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Det udvidede kryds vil desuden gøre det lettere at komme til motorvejen fra Hornslet, hvorfor Syddjurs Kommune også har nikket til projektet.

Glæde hos fællesrådet

Hos fællesrådet i Skødstrup ser man frem til, at den nye trafikløsning bliver en realitet i 2020.

”Det er rigtig dejligt, at der nu er fundet en løsning, som tilgodeser alle parter. Vi er blevet mange flere mennesker i Skødstrup de seneste år, og med udvidelsen af krydset sikrer vi, at vi også fremadrettet kan køre ud af byen mod nord,”
Inger Thranholm, formand for fællesrådet i Skødstrup.

Midlerne er afsat til projektet, men den præcise tidsplan er først klar i 2020.