Aarhusianske træønsker går i opfyldelse

I dag blev et tre meter højt symboltræ sat op på Fredens Torv. Her skal det agere blikfang for en fundraising-indsats, som skal skaffe penge til et rigtigt træ på det centrale bytorv.

Træets placering er ikke tilfældig. Aarhusianerne har siden 2017 kunne pege på, hvor der bør plantes flere træer, og her har Fredens Torv været på fleres ønskeliste. Når der er samlet penge til et træ på Fredens Torv, rykker symboltræet videre til en ny lokation i Aarhus Kommune.

”Vi vil have et grønnere Aarhus med flere træer, og symboltræet vil forhåbentligt få flere til at stoppe op og tænke over, hvad træer egentlig betyder for vores by. Tiltaget kan ikke skaffe 10.000 træer alene, men vi er glade for, at en privat organisation viser initiativ med denne crowdfunding-kampagne, for vi kan som kommune ikke indfri ambitionen alene,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Indsatsen, skal ses i lyset af byrådets beslutning om, at Aarhus skal have 10.000 træer inden 2025, ligger tæt op ad, hvad Plant et Træ står for.

”Vi deler Aarhus Kommunes ønske om et grønnere Aarhus, og jeg er sikker på, at vi med vores erfaring inden for fundraising kan sikre flere træplantninger fremadrettet,”
Jens Døssing, landsformand for Plant et Træ.

Hvor skal træet stå?

Ét bytræ koster op mod 20.000 kroner afhængig af størrelse og placering. Plant et Træ står for at fundraise omkostninger til indkøb af træer, mens Teknik og Miljø sørger for plantning og efterfølgende pleje af træerne. Når der er samlet penge til et træ, rykker symboltræet videre til en ny lokation.

Teknik og Miljø har foreløbig modtaget cirka 1.600 ønsker, men man kan stadig være med til at påvirke, hvor symboltræet skal placeres ved at ønske et træ på www.aarhus.dk/ønskettræ.