Børn og unge skal lære om plast

Borgernes brug, genbrug og miljørigtige omgang med plast er en afgørende del af en kommende plaststrategi for Aarhus Kommune, som er på vej til byrådet.

Som fremtidens forbrugere skal børn og unge derfor gennem et bedre undervisningstilbud til aarhusianske skoler have viden og kendskab, som kan styrke den bæredygtige omgang med plast.

”Børn og unge spiller en afgørende rolle i at løse fremtidens problemer med ressourcer. De skal undervises konkret i plast, besøge vores faciliteter til affaldshåndtering for at lære om plast og de ældste klasser skal arbejde innovativt med plast,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.Allerede i dag arbejder folkeskolerne for at gøre børn og unge til ansvarlige og miljøbevidste forbrugere, blandt andet i faget biologi. Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, understreger, at det er en vigtig indsats.

”Børn skal lære, hvordan vi kan genbruge plast, hvordan vi producerer det, og hvad der sker, når plast bliver til affald. Lige så vigtigt er det, at de skal lære at reflektere over deres eget forbrug og tænker kreativt over det. Derfor hænger indsatsen godt sammen med, at vi snart tager hul på at sortere affaldet i alle kommunale institutioner. En opgave, børnene selvfølgelig bliver inddraget i,”
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.Indsatsen for mere fokus på plast kommer i forlængelse af det arbejde, som Teknik og Miljø og Børn og Unge allerede i dag samarbejder om via udeskolemiljøerne Besøgstjenesten og Natursamarbejdet. I Besøgstjenesten besøger 7-8000 børn og unge hvert år forskellige anlæg for at lære om affald, energi, ressourcer og genbrug.

 

Desuden har 31 folkeskoleklasser i 2019 deltaget i den årlige affaldsindsamling arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, mens 18 skoler er tilmeldt det nationale Masseeksperimentet i forbindelse med naturvidenskabsfestivalen, der i år omhandler plast.

Plaststrategi på vej

Samtidig vil indsatsen for at få plast på skoleskemaet være en del af et forslag til en plaststrategi, som var et ønske fra sidste års budgetforhandlinger. Derfor er plaststrategien med indsatser for i alt 7.800.000 kr. på vej til byrådet som en del af budgetforhandlingerne.

Når plast ender som affald, bliver det værdifulde materiale i plast ikke genanvendt som ressource. Det vil Aarhus Byråd gøre noget ved med en strategi for, hvordan bruge af plast i både virksomheder, hos private og i kommunen selv kan mindskes, bæredygtige alternativer kan anvendes og nye grønne vækstmuligheder kan skabes for virksomhederne i Aarhus.

Således indeholder plaststrategien 11 konkrete indsatser. Alt fra undervisning af børn og unge til samarbejde med virksomheder om at teste plast som byggemateriale og smart indkøb af plast i Aarhus Kommune.

Udkastet til Aarhus Kommunes plaststrategi.