Et skridt nærmere byudvikling og bedre trafikafvikling i Brendstrupkilen

Onsdag aften traf byrådet beslutning om at indgå aftale med Stadt A/S om køberetten til et udviklingsområde på størrelse med knap 100 fod-boldbaner mellem Skejby og Tilst. I første omgang betyder det, at Stadt A/S nu kan tage plads omkring bordet og sammen med Aarhus Kommune og øvrige grundejere i området udarbejde en samlet udviklingsplan for Brendstrupkilen. Udviklingsplanen skal klarlægge det fysiske og strategiske grundlag for udvikling af området.

For bordenden sidder rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek, og han har store forventninger til samarbejdet.

Det er afgørende for mig, at vi får udarbejdet en plan, der samler interesserne for både erhvervslivet, landsbyerne og naturen i området. Derudover skal byudviklingen bidrage til finansiering af en vejforbindelse mellem Viborgvej og Paludan Müllers Vej. Jeg tror på, at vi ved at arbejde med vejforbindelse og byudvikling samtidig sikrer et gennemtænkt, samlet projekt
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Vejforbindelsen skal aflaste en række belastede veje i området og medvirke til at sikre bedre tilkørselsforhold til erhvervsområderne i Skejby.

Kompetent samarbejdspartner

Stadt A/S har i sit tilbud lagt stor vægt på bæredygtighed, skovrejsning og gode partnerskaber, der skal skabe liv i området helt fra start. De planer, skal teamet arbejde videre med, sideløbende med, at de deltager i arbejdet med udviklingsplanen.
Stadt A/S har en stor solid organisation bag tilbuddet og bidrager med mange relevante kompetencer. Bente Lykke Sørensen, bystrategisk chef, glæder sig til, at Stadt A/S skal samarbejde med Aarhus Kommune om udviklingsplanen.

Vi er allerede godt i gang med at afholde workshops og møder med interessenter i området. At Stadt A/S nu kan indgå i den dialog og deltage med en masse spændende kompe-tencer inden for byudvikling, landskab, bæredygtighed og partnerskaber, glæder vi os til.
Bente Lykke, bystrategisk chef, Aarhus Kommune

Udviklingsplanen forventes klar ultimo 2020.

Fakta

Det samlede areal, som Stadt A/S har vundet køberetten til, udgør 686.866 m2, hvoraf ca. 384.203 m2 er fredskovspligtigt areal.

Teamet bag Stadt A/S består af CFBO, AART, SLA, Urban Creators, Orbicon/ WSP, Living Cities, Metabolic og MOONN.

Se et kort over Brendstrupkilen her