Løft til virksomheder skal gavne klimaet

Magistraten behandlede tidligere i dag en indstilling om at øge anlægs-investeringerne med 300 mio. kr. for at give en håndsrækning til et presset erhvervsliv som følge af corona-krisen. To projekter har dog ikke kun til formål at øge beskæftigelsen. De skal også gavne klimaet og bringe Aarhus nærmere CO2-neutralitet. 
 
De to projekter er energirenoveringer af kommunale bygninger for 100 mio. kr. samt opstilling af elladestandere ved kommunale bygninger for 35 mio. kr. 
 
”Vi skal tænke smart og fremadrettet og investere med omtanke. Derfor står klimavenlige initiativer som elladestandere og energirenoveringer højt på listen, da det er langsigtede investeringer. Vi har også som kommune et stort medansvar for at holde samfundet i gang og sørge for, at der er opgaver til virksomhederne og deres medarbejdere, så der er flere gevinster ved de to projekter,”
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø.
 

Aa+ version to

Fra 2012-2019 blev der gennemført et storstilet energirenoveringsprojekt af kommunale bygninger under navnet Aa+, og det er en videreførelse af dette projekt, som der nu skal afsættes 100 mio. kr. til. 
 
Der skal kigges på de tidligere gennemførte screeninger for at se, om der er projekter, der tidligere er fravalgt ud fra driftsøkonomiske vurderinger, men bør gennemføres nu. Det skal herunder vurderes om den teknologiske udvikling giver grundlag for nye tiltag, og endeligt er der fokus på etablering af solceller på kommunale bygninger, når lovgivningen gør det muligt.
 
I videreførelsen af Aa+ vil der primært være fokus på at sikre energibesparelser, og ikke lige så stort fokus på at opnå økonomisk afkast – ud over hvad der vil være af samfundsøkonomiske gevinster ved den afledte øgede beskæftigelse.
 

Strøm til kommunale biler

I 2025 skal alle kommunens biler være udskiftet til fossilfrie løsninger, f.eks. elbiler. Der er derfor behov for, at ladeinfrastrukturen til elbiler bliver opgraderet.
Der bliver afsat 35 mio. kr. til etablering af ladestandere ved kommunale bygninger. Udbygningen af ladeinfrastruktur til kommunale biler skal ske i sammenhæng med en generel strategi for udbygning af ladeinfrastruktur i Aarhus.
 
Byrådet skal behandle indstilling om øge anlægsinvesteringerne på onsdag.