1.500 lastbiler fylder sand i Bassin 7

Når vandstanden stiger i havet, hænger det sjældent sammen med gode nyheder på klimafronten, men det er faktisk tilfældet ved Bassin 7 på Aarhus Ø.

Kanaludgravningerne på Pier 4 er i fuld gang, og i stedet for at køre sandet til depoter uden for byen, har Teknik og Miljø indgået en aftale med Aarhus Havn om at fylde det i Bassin 7 i stedet. Med den løsning skal de i alt 30.000 kubikmeter sand kun transporteres få hundrede meter i stedet for hele vejen gennem byen.

Det her er et skoleeksempel på, hvordan godt samarbejde skaber bæredygtige løsninger. En løsning, som vil skåne trafikken og miljøet i Aarhus for en unødig stor belastning.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Det er udelukkende ikke-forurenet sand, der ender i Bassin 7.

Godt samarbejde gavner miljøet

Det er ikke alle naboer, der er lige begejstrede for, at man sådan krydser ind over deres matrikel med en lastbil og dumper ungernes aflagte sandkasse i deres havedam. Heldigvis tog Aarhus Havn godt imod forslaget fra Teknik og Miljø.

Vi bidrager naturligvis gerne til at opnå en oplagt miljøgevinst ved at lagre sandet i et bassin, som vi ikke længere bruger til erhvervsmæssig besejling. Desuden vil opfyldningen bidrage til at øge levetiden for kajerne, idet de bliver yderligere stabiliseret af sandet.
Thomas Haber Borch, CEO i Aarhus Havn

Aarhus Havn har også selv bidraget til opfyldningen af Bassin 7. Deres del af sandet kommer fra sejlrenden, som med mellemrum skal graves ud.

Fakta

Sandet læsses fra lastbilerne og ned i Bassin 7 fra kajkanten på hjørnet af Pier 3 og Bernhardt Jensens Boulevard.
Sandet i kanalerne kommer fra Aarhus Bugten, hvorfra det i sin tid blev pumpet ind for at etablere den gamle havn.
Udgravningen mellem Ø1 og Ø2 samt det sidste stykke mellem Ø3 og Ø4 afventer, til byggerierne er færdige ud til kanalen.
Vanddybden i Bassin 7 sænkes fra 11 meter til fire meter. Fire meter svarer til vanddybden i havnebadet.