Kameraer skal øge sikkerheden ved åen og havnearealet mellem Dokk1 og Navitas

Et pilotprojekt har siden efteråret 2019 undersøgt forskellige løsninger, der kan øge sikkerheden ved vandet og give beredskabet flere muligheder for at hjælpe ved ulykker. Det første konkrete resultat af arbejdet bliver installationen af tre styrbare kameraer og tre termiske kameraer.

”På baggrund af vores lærerige samarbejde med Aalborg Kommune vælger vi nu at dele vores indsats op i to sideløbende spor. Vi installerer tre styrbare kameraer, som efter en testfase vil kunne understøtte beredskabets arbejde, når der sker ulykker ved vandet. Samtidig installerer vi også tre termiske kameraer, som på sigt selv skal kunne sende en alarm, hvis det opdager, at en person er faldet i vandet. Den del kræver dog en noget længere testfase, før vi forventer at se resultater,” siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef i Teknik og Miljø.

Det termiske system har altså et væsentligt længere sigte end det styrbare, og derfor vælger man i Teknik og Miljø at installerer begge systemer i samme omgang, da erfaringerne fra Aalborg Kommune tydeligt viser, at det styrbare system hurtigt kan få en vital betydning.

”I Aalborg Kommune er man allerede langt fremme med både det styrbare og det termiske system. Det termiske system bærer dog fortsat spor af at være et udviklingsprojekt. Det er det styrbare system, der har hjulpet Nordjyllands Beredskab med at redde liv, og derfor skal det selvfølgelig bare installeres, så vi giver beredskabet de bedste værktøjer,” siger Kim Gulvad Svendsen.

De seks kameraer, der i første omgang installeres, dækker havnearealet mellem Dokk1 og Navitas samt den del af åen, der strækker sig fra Dokk1 til Skt. Clemens Bro. Kameraerne skal ikke ses som en endegyldig sikring af åen og havnearealet, men som et effektivt supplement til de i forvejen opsatte redningsstiger, redningskranse, sikkerhedswire mm.

Pilotprojektet og testfasen køres i et tæt samarbejde mellem Teknik og Miljø og ITK (Innovation, Teknologi og Kreativitet) under Kultur og Borgerservice.

Det vil kræve en politisk vedtagelse, hvis der skal indkøbes og installeres flere kameraer for at sikre en større del af åen og havnearealerne.