Ny trafikteknologi har halveret rejsetiden omkring stadion

Teknik og Miljø har siden efteråret 2019 opgraderet en del af de eksisterende signalanlæg i området omkring stadion, så de enkelte anlæg nu indgår i et samlet system, som kan styres og justeres centralt.

Anlæggene kan desuden selv opfange trafikmønstre og tilpasse sig derefter, og de første resultater tyder på, at systemet i den grad kan forbedre rejsetiderne.

”Vi har ventet spændt på de første resultater, og det viser sig heldigvis, at opgraderingerne har gjort en stor forskel. De har faktisk virket så godt, at rejsetiden ad fx Jyllands Allé mod Marselis Boulevard er mere end halveret i forhold til den normale afvikling, hvilket vi naturligvis kun være tilfredse med,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø og tilføjer:

”Isoleret set er det jo et flot resultat, men det styrker også troen på, at en trafikcentral stadigvæk er den rette vej at gå i Aarhus. Derfor vil jeg med fornyet tro kæmpe videre for at få den nødvendige opbakning i byrådet, så vi kan få gang i en dynamisk overvågning og justering af byens infrastruktur, som vil spare aarhusianerne værdifuld tid hver eneste dag.”

Med den nye scenariestyring er rejsetiden ad Jyllands Allé efter en hjemmekamp forbedret drastisk, og nærmer sig rejsetiden i normaltrafik. Ligeledes er rejsetiden ad Holmevej også kommet ned på et niveau, der ligner normaltrafik.

Rejsetiden ad Stadion Allé er derimod en smule forhøjet. Det kan dog skyldes en lang række usikkerhedsfaktorer som f.eks. bløde trafikanter, der kører på vejbanen eller systemmæssige fejl som eksempelvis en detektor, der ikke virker optimalt, og dermed ikke forlænger grøntiden op til den fulde ramme.

Der er ved at blive lagt sidste hånd på opgraderingen af krydset ved Chr. Filtenborgs Plads. Derfor forventes det, at der vil være en væsentlig bedre trafikafvikling væk fra stadion ad Kongevejen efter AGF’s kamp mod Hobro d. 28. februar.

Det nye system vil fortsat blive udbygget hen over de kommende år, og der vil løbende blive fuldt op med effektmålinger og eventuelle justeringer, som kan forbedre trafikafviklingen.

Her kan du hente datagrundlaget for de første resultater