Rådmand reserverer markant flere p-pladser til elbiler

Antallet af elbiler stiger støt i Aarhus og for at imødekomme den udvikling, tager rådmand Bünyamin Simsek nu initiativ til næsten at tredoble antallet af reserverede p-pladser til elbiler.

Det er egentlig en simpel sag. På offentlige veje har vi 122 p-pladser ved ladestandere, men kun 33 p-pladser er reserveret til elbiler. Det tal skal selvfølgelig øges
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Oprindeligt besluttede Aarhus Byråd d. 14. august 2019 at øge antallet af reserverede pladser fra 33 til 54. Men i forbindelse med implementeringen har Bünyamin Simsek besluttet at skrue op for ambitionsniveauet, så der nu reserveres 86 p-pladser i stedet.

For at sikre, at pladserne får reel funktion af ladepladser indfører råd-manden en 3-timers tidsbegrænsning på pladserne. Tidsbegrænsningen vil gælde i tidsrummet kl. 8-23 fra mandag til lørdag og kl. 8-18 om søndagen. For at tilgodese beboere med elbil, vil beboerparkeringslicenser ophæve tidsbegrænsningen fra kl. 17.00 alle dage, så beboere kan parkere frit fra kl. 17.00 på alle ugens dage. Det betyder, at reglerne for ladepladserne bliver ens uanset, hvor pladsen er placeret.

Tiltaget vil øge fleksibiliteten for byens elbilbrugere. Vi giver dem mulighed for at lade op uden at skulle betale for parkeringen, men da vi samtidig begrænser perioden til tre timer, sørger vi for, at der også sker en løbende udskiftning på pladserne. På den måde vil flest mulige få glæde af tiltaget
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Ved årsskiftet 2020/2021 vil det blive vurderet, om antallet af reserverede p-pladser til elbiler skal øges yderligere.

Teknik og Miljø vil desuden tage initiativ til, at andre magistratsafdelinger i kommunen også bidrager til at øge udbuddet af lademuligheder.