Rådmand vil have flere penge til klimatilpasninger

Den nuværende situation med nedbør i hidtil uset omfang har gjort det klart, at der skal investeres yderligere i klimatilpasninger, hvis Aarhus  skal rustes til at klare kommende hændelser med voldsomt vejr og oversvømmelse med store omkostninger til følge.
 
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, vil derfor arbejde for, at byrådet sætter klimatilpasninger højere på dagsordenen og afsætter flere penge, så man bedre kan håndtere de større nedbørsmængder, som klimaforandringerne forventes at føre med sig.
 
”Vi har i flere år arbejdet systematisk med at klimasikre Aarhus, men vi skal være endnu mere ambitiøse, hvis vi for alvor skal kunne dæmme op for de store vandmængder, vi givetvis kommer til at tumle med i årene fremover,”
siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
”Det bliver dyrt, og vi kan ikke gardere os mod alle hændelser, så vi skal bruge pengene klogt. Derfor forslår jeg bl.a., at vi etablerer flere engsøer, som kan forsinke vandet, så det ikke oversvømmer midtbyen. En oversvømmet midtby kan koste os milliarder af kroner, så vi er nødt til at handle nu, og jeg opfordrer derfor byrådet til hurtigst muligt at afsætte flere penge til klimatilpasninger,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
Pengene skal blandt andet bruges til indkøb af landbrugsjord, så der kan blive etableret flere vådområder/engsøer i ådalene. På den måde bliver vandet forsinket på dets vej gennem åsystemet. Området, man har i kikkerten, til den første, nye engsø hedder Hede Enge og ligger ved Lystrupvej og Egå Engsø. Det vil koste ca. 30 mio. kr. at etablere en ny engsø her. Som sidegevinst gavner en ny sø også biodiversiteten og giver aarhusianerne flere rekreative muligheder.
 

Nødvendige investeringer på vejområdet

Men det er ikke nok at etablere flere engsøer. Også de vigtigste veje skal være i bedre stand til at klare oversvømmelser. Aktuelt har det været nødvendigt at lukke flere veje i Aarhus Kommune, og fremtidens forventede nedbørsmængder vil påvirke fremkommelig-heden negativt. 
 
”Vejlukninger kan være særdeles kritiske for cyklister, den kollektive trafik og bilister. Vores analyser har udpeget en række veje som særligt kritiske i forhold til oversvømmelser. Vi er nødt til at investere i en lang række af tiltag på de kommunale veje, så vi minimerer risikoen for oversvømmelser. De allermest nødvendige tiltag kommer formentlig til at koste op mod 120 mio. kr.,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
Rådmanden forslår også, at der bliver lavet analyser på, hvad der kan betale sig at bruge penge på, så man forebygger klogt og undgå de store regninger i fremtiden. 

Fakta

Omkostningerne til anlæggelse af vådområder til brug for bl.a. tilbageholdelse af vand koster omkring 100.000 – 200.000 kr./ha. herunder de kommunale udgifter til at opkøbe jord.
På kommunens ’kritiske vejnet’ – som rummer beredskabets redningsveje og øvrige større veje - er det særlig vigtigt, at fremkommeligheden opretholdes i forbindelse med oversvømmelser. Det kritiske vejnet indeholder både kommunale og statslige veje.