Rottefælder sender sms’er

Selvom der drukner en del rotter i forbindelse med de aktuelle oversvømmelser og vandfyldte kloakker, er det desværre slet ikke nok til at udligne de fordele, rotterne har ved en mild vinter. De seneste tal fra rottebekæmpelsen viser, at antallet af anmeldelser er steget kraftigt de seneste måneder. En tendens der også ses i andre kommuner.

Rotterne har gode vilkår, når vinteren er mild. Der er masser af føde til dem, og de lune temperaturer betyder også, at rotterne får flere kuld. Det mærker vi helt naturligt på antallet af anmeldelser
Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef i Teknik og Miljø

Intensiveret indsats
Teknik og Miljø i Aarhus har intensiveret kampen mod rotterne ved blandt andet at øge den forebyggende indsats, og så har man taget to nye fældetyper i brug.

De nye fælder giver os flere data. Det betyder, at vi bedre kan målrette indsatsen, der hvor det er nødvendigt, og hvor effekten er størst
Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef i Teknik og Miljø

Den ene type fælde placeres i kloakbrønde, og den sender automatisk rotten videre i systemet, når den er dræbt. Fælden registrerer antallet af rotter og flyttes, når fangsten er lav. Den anden type bruges i de klassiske rottekasser. Den sender en sms, når der er en rotte i fælden. Det betyder, at rottefængerne ikke kører forgæves for at tjekke tomme fælder.

Det giver os mulighed for at bruge ressourcerne bedre, og det er der brug for. Det betyder blandt andet, at vi kan køre ud hurtigt efter en melding om fangst. En hurtig indsat er vigtig i forhold til bekæmpelsen
Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef i Teknik og Miljø

Antallet af rotter faldt i 2019 i forhold til de foregående år, men antallet af rotter stiger nu igen. Det er umuligt helt at gardere sig mod rotter, men Teknik og Miljø har udarbejdet en folder, der giver en række råd til, hvad man kan gøre. Et af rådene er især aktuelt i vintermånederne, hvor man skal være særlig opmærksom, hvis man ønsker at fodre havens fugle.

Læs folderen her