Status på oversvømmelser i Aarhus Kommune (fredag)

Der er stadig risiko for, at ejendomme i Solbjerg kan blive oversvømmede, hvis regnvandsledningerne ikke kan transportere vandet væk pga. tilbagestuvning af vandet fra Solbjerg Sø.

DMI’s prognoser varsler dog nu, at vandet falder over længere tid, end det var forventningen i går, hvilket betyder, at risikoen for oversvømmelser er mindre.

Der er dog stadig mulighed for, at borgere, der ønsker at gardere sig mod indtrængende vand, kan fylde og afhente sandsække på genbrugsstationer flere steder i Aarhus.

Det aktuelle beredskab i forbindelse med oversvømmelserne følger situationen nøje hen over weekenden. Beredskabet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Brandvæsen og Aarhus Vand.