Teknisk Udvalg inviterer aarhusianerne til dialog om byens udvikling

Mange aarhusianere har holdninger til og meninger om, hvad der sker og skal ske i byens udvikling. De tanker vil Teknisk Udvalg gerne høre mere om. Derfor inviterer Teknisk Udvalg til fire dialogmøder i 2020, hvor borgerne kan indsende emner, de gerne vil debattere med udvalget.

De første dialogmøder i Teknisk Udvalg blev afholdt som et forsøg i 2019, og nu har udvalget besluttet at afholde endnu fire i 2020.

Vi synes i Teknisk Udvalg, at vi fik rigtig meget ud af dialogen med borgerne sidste år. Det er en helt unik måde for os at blive klogere på, hvad der virkelig optager aarhusianerne her og nu. Til møderne oplever vi velforberedte borgere, som bestemmer form og indhold og giver os helt konkrete forslag, der sætter mange tanker i gang
Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg

Nogle af de emner, aarhusianerne tog med til Teknisk Udvalg i 2020, var for eksempel et øget fokus på skovenes fremtid, cirkulær økonomi i kommunens bygninger og helhedsplan for Mårslet. I alt valgte 32 aarhu-sianere at indsende forslag, og 12 blev udvalgt til at blive fremlagt for politikerne i Teknisk Udvalg.

Et eksempel på et af de emner, der konkret har inspireret til det videre arbejde i Teknik og Miljø, er en bevaringsplan med ledetråde for livet i Ådalen, som er udarbejdet af en sammenslutning af borgere.

Nye fokuserede møder i 2020
I foråret og i efteråret 2020 afholder Teknisk Udvalg de næste fire møder. Denne gang har hvert møde fået tildelt en overskrift, som borgernes emne skal passe ind under. Overskrifterne skal hjælpe til at gøre møderne mere fokuserede og samtidig inspirere aarhusianerne.
Den første overskrift er ”Brug af byen og byens rum – i børnehøjde” og mødet afholdes 9. marts 2020.

Alle aarhusianere er velkomne til at indsende deres dialogforslag.

Fakta
Læs mere om møderne på aarhus.dk/dialogmoeder

Hvis du har et tema eller et emne, du gerne vil drøfte med Teknisk Udvalg, kan du sende en mail til byraadsservice@ba.aarhus.dk, hvor du kort beskriver emnet.

Emnerne skal ligge indenfor Teknik og Miljøs fagområde. Konkrete sager, der aktuelt er under politisk behandling eller som har været behandlet af byrådet, drøftes ikke på disse dialogmøder.