1.700 boliger på vej i grønne og blå omgivelser

Onsdag aften skal Aarhus Byråd tage endelig stilling til en ny lokalplan for et 15 hektar stort område i Risskov. Formålet med lokalplanen er at om-danne det ældre erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan bygges op til 1.700 boliger.

Det 21 fodboldbaner store område bliver en helt ny grøn bydel med allé-træer langs gaderne, grønne byrum og søer. 30 pct. af boligerne målret-tes til familier, og mellem byhuse, karré- og gårdbebyggelse etableres aktivitetsområder til boldspil, træning, leg og andre udendørs aktiviteter.

Risskov Engby er et pragteksemplar på god byplanlægning – og det er en fornøjelse i fremtiden at kunne tilbyde et så gennemtænkt, bynært og samtidig grønt stykke by til aarhusianerne
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Blandede ejerforhold
Bygherregruppen består af en blanding af kommunale grundejere, professionelle udviklere - og særligt omkring Aarresøvej – en lang række små håndværksvirksomheder. Aarhus Kommune har været afhængig af at få inkluderet de små erhvervsdrivende i planen, og af økonomiske årsager har de erhvervsdrivende ikke haft mulighed for at bygge almene boliger. Derfor kommer området omkring Arresøvej ikke til at rumme nær så mange almene boliger som resten af lokalplanområdet. Indstillingen til byrådet lyder derfor på en samlet andel af almene boliger i lokalplanområdet på 15 procent.

Eksisterende erhverv
Risskov Engby kommer til at bestå af ca. 92 pct. boliger og 8 pct. lettere erhverv i form af kontormiljøer, andet småerhverv og to daginstitutioner. Det betyder, at mange af områdets nuværende virksomheder må flytte på sigt.

Vi har ingen intention om at smide erhvervslivet på porten. Derfor har vi sørget for, at lokalplanen er fleksibel i sin udrulning samtidig med, at den giver erhvervslivet medbestemmelse i processen
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

De små matrikler i området omkring Arresøvej er samlet i klynger af tre. Det er op til de tre grundejere at blive enige om, hvornår de er parate til at sælge. Det betyder, at byudviklingen kan have længere udsigter i nogle delområder end andre.

Se et kort over området her