Bydelsplan for Sydhavnskvarteret er en helt ny måde at tænke byudvikling på

På mandag skal Magistraten behandle bydelsplanen for den nordlige del af Sydhavnskvarteret. Helt ekstraordinært er planen blevet til i tæt samarbejde med de kommende bygherrer i området, som sammen med kommunen - i et ikke tidligere set omfang - har løftet vigtige erhvervs-, social- og ikke mindst kulturpolitiske dagsordner.

Det er en kendsgerning, at vores byrum i høj grad er definerende for, hvordan vores liv udfolder sig. Derfor har det været afgørende for os, at det nye Sydhavnskvarter skulle rumme stor variation og plads til lys, liv, luft – og mennesker. Den samlede plan for Sydhavnskvarteret vil ikke alene løfte området, men skabe et helt nyt miljø og kreativt kraftcenter, der vil være med til at løfte hele byen.
Jacob Bundsgaard, borgmester

Gennem samarbejdet med developerne er princippet om byliv før byrum før bygninger i højere grad end nogensinde styrende for byudviklingen.

Det, at vi samarbejder med developerne i den gode bys tjeneste, vækker opsigt både i andre kommuner men også internationalt, hvor politikere er udfordrede på at få hjælp til at løfte dagsordener.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Med denne model for byudvikling er der mere end nogensinde før i Aarhus tænkt i byliv før byrum før bygninger.

De socialt udsatte i Sydhavnskvarteret

Med bydelsplanen fastholdes bydelens nordvestlige og sydøstlige hjørner som byrum for forskellige grupper af socialt udsatte. Dermed skabes der grundlag for videreudvikling af eksisterende- og etablering af nye faciliteter i disse områder.

Når vi i Aarhus vokser, er det vigtigt, at vi ikke kun bygger for virksomhederne og de velhavende, men at vi sikrer fremtidens plads og muligheder for alle borgerne i vores by. Sydhavnen spiller en helt særlig rolle for vores socialt udsatte, og derfor er det afgørende, at vi også har tilbud og rum til den gruppe i planen.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Bydelsplanen sikrer også mulighed for etablering af en omboldbane for de socialt udsatte.

Powerhubs

Nord for Kulkransporet organiseres bydelen i Powerhubs. Et powerhub er en koncentration af mennesker og faciliteter inden for samme brancheområde. Etableringen af powerhubs er et udtryk for, at det er lykkedes at samle en lang række af aktører, der alle repræsenterer de ønskede visioner og strategier for udviklingen af Sydhavnskvarteret - og dermed kan bidrage til det ønskede byliv i området.

Kultur er en vigtig del, når der skal skabes en attraktiv bydel. Spillestedet Train og Det Jyske Kunstakademi skal flytte ind i nye rammer og være med til at sikre, at Sydhavnen bliver en sprudlende bydel. Med de ny beboere og Filmbyen som allerede er i området, får vi en kreativ bydel, der også vil understøtte de kreative erhverv indenfor lyd, musik, animation, spil, design, mode og kunst. Jeg er sikker på, at Sydhavnen bliver et spændende sted for alle aarhusianere.
Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice

Powerhubsene giver samtidig mange af Sydhavnens nuværende aktører mulighed for at blive i området.

Aarhus’ nye skyline

Den nordlige del af Sydhavnskvarteret er omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik og vil med bydelsplanen blive en ny del af en skyline i Aarhus, hvor bylivet på byens nedre niveau i form af kulturinstitutioner, iværksætterprojekter og faciliteter for byens socialt udsatte møder den høje by, der rejser sig ovenpå dette levende gulv.
Området syd for Jægergårdsgade ønskes, jf. udviklingsplanen, bebygget i mindre grad. Den sydlige del af Sydhavnskvarteret vil således fremstå med en meget stor andel af historiske bygninger. Aarhus Kommune tager hul på planlægningen af Sydhavnskvarterets sydlige del i 2022.

Fakta
Aarhus Kommune har udarbejdet bydelsplanen i samarbejde med Team A. Enggaard A/S og Team PFA DK Ejendomme Lav A/S med Kilden/Hindby, som i 2019 blev tildelt de betingede køberetter i den nordlige del af Sydhavnskvarteret.

I Sydhavnskvarteret etableres to high-end hoteller, der vil styrke Aarhus som rejsedestination.
Området nord for Jægergårdsgade skal indeholde minimum 1.000 træer.

Se bydelsplanen på et kort her