Flere parkeringspladser og træer i Midtbyen

Beboerne i en række lokalområder i Midtbyen kan se frem til tryggere, grønnere og fredeligere rammer. Det sker som et led i udmøntningen af Mobilitetsplan for Aarhus Midtby, som byrådet vedtog i 2018.

Magistraten behandlede tidligere mandag et forslag fra Teknik og Miljø-rådmand Bünyamin Simsek om fredeliggørelse af lokale områder i Midtbyen for 20,8 mio. kr.

”Der er mange fordele ved forslaget ikke mindst for beboerne i områderne. Vi vil ensrette gader, skabe flere parkeringspladser, plante træer og skabe flere gaderum, hvor det er rart at opholde sig. Det hele skal planlægges i tæt og konstruktivt samarbejde med fællesråd og inddragelse af andre organisationer og beboere.”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Det første område, som skal omdannes, er Frederiksbjerg. Her er planen at ensrettes gader for at reducere den uvedkommende trafik og dermed opnå trafikal fredeliggørelse og større trafiksikkerhed i kvartererne. Der skal også skabes flere P-pladser f.eks. ved at lave skråparkering, hvor det er muligt, og flere gadehjørner bliver ændret, så der f.eks. bliver mere plads til både flere parkeringspladser, ophold og grønt.

På Frederiksbjerg er det lykkedes at finde plads til op mod 60 nye træer og mellem 110 og 150 nye p-pladser. Det endelig antal træer og p-pladser kendes først, når anlægsprojekterne er færdige.

Arbejdet på Frederiksbjerg er allerede gået i gang. Ombygningen er begyndt på Gerlachsgade, og er et eksempel på, hvordan man kan skaffe flest muligt p-pladser og samtidig opnå en fredeliggørelse. Gaden får ny belægning og beplantning. Der etableres netto 10 nye P-pladser, og derudover skabes der bedre fodgængerforhold, bedre trafiksikkerhed, mere kapacitet for affaldshåndtering og to nye grønne opholdsarealer.

Arbejdet på Frederiksbjerg er et resultat af et omfattende samarbejde med Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs samt beboere på Frederiksbjerg. En lignende proces planlægges for øvrige områder af Midtbyen i løbet af 2020. Der er tale om en omfattende samskabelsesproces og koordineringsarbejde, så derfor iværksættes arbejdet område for område.

Der er afsat i alt 20,8 mio. kr. til de forskellige anlæg i lokalområderne, og det er disse midler, som Teknik og Miljø nu anmoder om at få endelig bevilliget.