Kameraer skal analysere trafikken ved Mindet

Krydset ved Mindet har siden august været udstyret med automatiske pullerter, som kører op og ned for at sikre, at krydsets begrænsninger i myldretiden bliver overholdt.

For at undersøge om løsningen har haft den ønskede effekt, bliver der nu sat termiske kameraer op for at observere trafikken.

Løsningen ved Mindet har efterhånden fungeret i et halvt år. Men vi er stadigvæk meget opmærksomme på, at få trafikken til at glide så optimalt som muligt i hele området. Derfor monterer vi nu kameraer i området, så vi får et præcist billede af, hvordan trafikken afvikles. Hvis billederne viser, at løsningen kan optimeres, sætter vi selvfølgelig de nødvendige tiltag i værk
Trine Buus Karlsen, mobilitets- og anlægschef, Teknik og Miljø.

Observationerne skal bruges til:
• at analysere på, om de automatiske steler begrænser trafikken på Mindet i myldretiden.
• at undersøge, om bilisterne respekterer krydsets udformning.
• at undersøge, hvordan Mindet som en kendt trafikal flaskehals, påvirkes af den nye krydsudformning.
• at undersøge konfliktpunktet med letbanens krydsning af Europaplads ved Mindet.

Til at gennemføre observationerne anvendes termiske kameraer, da man dermed er ude over problemstillingen med personidentifikation, da man kun kan se skikkelser og konturer. Samtidig opnås en bedre kvalitet af optagelserne i løbet af de mørke timer, som gør det nemmere at analysere bilisternes adfærd.

Der bliver opsat kameraer fem steder i området for også at få et større overblik over den trafikale afvikling.

Fakta
Der bliver sat kameraer op følgende steder:
• Europaplads
• Letbanens krydsning af Mindet
• Mindet/Hack Kampmanns Plads
• Mindet/Balticagade
• Sydhavnsgade/Østhavnsvej