Simsek vil forbedre parkeringsmulighederne for erhvervsdrivende

Når Aarhus Byråd inden længe skal behandle parkeringsredegørelsen, skal det også tage stilling til to forslag fra rådmand Bünyamin Simsek. Han forslår, at der skal indføres bedre forhold for gæster og erhvervsdrivende i området. I zoner med tidsbegrænset parkering skal de første to timers parkering være gratis, men parkeringstiden skal kunne forlænges mod betaling.

Han vil desuden igen gøre det muligt for erhvervsdrivende, at de med erhvervslicens igen kan parkere mandag - fredag mellem kl. 06 – 18 på de pladser, hvor der på nuværende tidspunkt er betalingsparkering.

”Vi har fået mange henvendelser fra erhvervsdrivende ikke mindst håndværkervirksomheder, som fortæller, at de forringede vilkår for biler med erhvervslicens har store negative konsekvenser for deres virksomhed. Der er kun kunderne til at betale de øgede udgifter, så bedre muligheder for parkering vil komme både de erhvervsdrivende og deres kunder til gode,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Bedre vilkår for besøgende

Bünyamin Simsek anbefaler desuden, at der, for at afbøde konsekvenserne af den seneste parkeringspolitik, bliver indført betalingsparkering i alle de beboerparkeringsområder, hvor der i Parkeringspolitikken 2018 er arbejdet med tidsbegrænsning. Ordningen vil indebære, at hvert køretøj kan parkere de første to timer gratis inden for disse områder. Herefter skal der betales for parkering. Det betyder, at det bliver muligt at have gæster i mere end to timer – dog mod betaling efter to timers parkering.

”Flertallets beslutning betyder, at det bliver for besværligt at have bedsteforældrene til at passe børnebørnene eller gå på restaurant eller i biografen og nyde oplevelsen. Som det er i dag, skal de bilen flyttes efter to timer. Det kan vi hverken byde beboerne eller de besøgende. Det er ganske enkelt ikke godt nok,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

 

Fakta

Ordningen med erhvervslicens gælder for køretøjer, der kun bliver anvendt til erhverv. Det vil sige biler med gule nummerplader. Erhvervslicensen giver fri parkering på kommunale parkeringspladser med tidsbegrænsning på hverdage mellem kl. 06.00 og 18.00. Licensen koster 80 kr. per dag eller 2.200 kr. for et halvt år.