Et spor for vestgående trafikanter på Åhavevej

Fra mandag den 29. juni må bilister, der kører fra Aarhus midtby og ud mod motorvejen via Åhavevej, forvente ekstra køretid pga. vejarbejde.

Vejarbejdet er nødvendigt, fordi der på en kortere strækning af Åhavevej er sætningsskader, der skal udbedres. Det sker ved at indbygge et aflastningslag af letklinker.

Under vejarbejdet vil vestgående trafikanter blive ledt ind i et spor og over på en ny vej nord for Åhavevej. Vejen er etableret som en del af udviklingen af Eskelunden, der bliver Aarhus’ nye natur-og eventområde og skal på sigt fungere som indgang til shuttlebus-pladsen.

Vejarbejdet på Åhavevej har været indtænkt i Eskelund-projektet fra starten af. Vi har netop anlagt den nye vej til shuttlebus-pladsen, som vi under vejarbejdet kan bruge som midlertidig kørevej. På den måde undgår vi at lukke en af Aarhus’ store indfaldsveje.
Bjarke Lindgaard Jensen, ingeniør, Teknik og Miljø. 

  

I området omkring vejarbejdet vil der være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t for både vestgående og østgående trafikanter.

Vejarbejdet finder sted ugerne 27-31, hvor der pga. ferie generelt er mindre trafik på vejene.