Farten skal ned i 12 nye områder

Der må maksimalt køres 40 km/t i en hastighedszone, og bl.a. vejbump skal hjælpe bilisterne med at holde sig på dydens smalle sti. Foreløbig er Mårslet det eneste område i Aarhus Kommune, der har en hastighedszone, og ordningen har skabt stor tilfredshed i byen.

Modellen fra Mårslet vil blive benyttet ved etablering af de nye hastighedszoner. Hastighedszoner skaber øget sikkerhed og tryghed i lokalområderne – blandt andet for børn og unge. Hastighedszoner skaber bedre vilkår for cyklende, gående, løbehjul mv. og skaber mulighed for flere aktiviteter i gaderummene.

Mange borgere føler, at hastigheden er for høj især i boligkvarterer, og de er utrygge ved at lade deres børn færdes i områderne. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at vi nu i samarbejde med flere fællesråd kan sætte projekter i gang i 12 steder i kommunen, hvor der skabes øget tryghed og mulighed for aktiviteter i gaderummene. Det er mit håb, at vi ikke stopper her, men finder endnu flere områder, hvor vi med fordel kan sænke hastigheden.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har - efter dialog med fællesrådene – udpeget 12 boligområder, hvor det vurderes, at det giver mening at etablere hastighedszoner. Drøftelserne med fællesrådene har udpeget mange større og mindre områder, hvor der ønskes, at der arbejdes med at reducere hastigheden.

De seks boligområder, der får hastighedszoner i løbet af de kommende måneder, er:
• Tilst-Skjoldhøj
• Hjortshøj
• Stavtrup
• Langenæs
• Solbjerg
• Kasted

De seks boligområder, der senere vil få hastighedszoner, er:
• Gl. Brabrand
• Gl. Egå
• Sabro
• Spørring
• True
• Tranbjerg

Projekterne for de første seks lokaliteter er udarbejdet og netop blevet godkendt af politiet. De sidste seks lokaliteter er fremrykket fra 2021 og analysearbejdet for disse er i fuld gang. Disse projekter projekteres i august og september og forventes etableret sidst på året.

Det var et flertal i byrådet, der ved et budgetforlig i 2018 afsatte en ramme på 15 mio. kr. til arbejdet med hastighedszoner i boligområder.

Se et kort over hastighedszonerne her