Nu kommer beboerparkeringen på Frederiksbjerg og Langenæs

Fra og med 15. august vil beboerne på Frederiksbjerg og Langenæs kunne parkere i områderne med en beboerlicens på de kommunale parkeringspladser. Pladserne bliver samtidig omdannet til betalingspladser, så andre end beboerne fremadrettet skal betale med en parkeringsapp eller købe parkeringstid i betalingsautomaterne, når man parkerer i området.

Det er dejligt endelig at kunne tilbyde beboerparkering i de to områder, så det forhåbentlig bliver lettere at finde en p-plads for beboerne. Desuden skal vi forsøge at imødekomme behov for flest mulige, og det er vigtigt for mig, at man også som gæst kan parkere under rimelige forhold på Frederiksbjerg og Langenæs.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Der bliver dermed indført betalingsparkering i hele bydelen. I den gule zone (se kortet) kan besøgende parkere gratis i to timer pr. døgn, når parkeringen er registreret. Der vil være forskellige takster alt efter, hvor og hvornår man parkerer.

Med indførelsen af betalingsparkering er ønsket at flytte flere parkeringer til de store parkeringsanlæg og skabe bedre plads til beboerne. Flere beboere har allerede i dag mulighed for at købe en beboerlicens til deres bil, men ordningen bliver nu udvidet til at gælde hele Frederikbjerg og Langenæs. Licensen er ikke en garanti for en ledig parkeringsplads, men det er håbet, at den nye ordning vil gøre det lettere for beboerne at finde en ledig p-plads i fremtiden. Beboerparkeringslicensen koster 500 kr. pr. bil årligt.

Flere parkeringspladser og bedre plads til grønt og træer

Sideløbende med indførelse af de nye parkeringsregler bliver flere gader ensrettede på Frederiksbjerg. Ensretningerne reducerer uvedkommende trafik – og skaber dermed en trafikal fredeliggørelse og større trafiksikkerhed. Der skabes samtidig flere p-pladser ved f.eks. at lave skråparkering, hvor det er muligt. Derudover bliver flere gadehjørner ændret, så der bliver mere plads til både ophold og grønt.

På Frederiksbjerg arbejdes der på at skabe plads til op mod 60 nye træer og flere end 100 nye p-pladser. Det endelig antal træer og p-pladser kendes først, når anlægsprojekterne er færdige. Arbejdet på Frederiksbjerg er et resultat af et omfattende samarbejde med Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs samt beboere på Frederiksbjerg.

Se et kort over Frederiksbjerg

Se et kort over Langenæs