Smuglerrute bliver til oplevelsesrute

Det nedslidte hegn fra 1970’erne og den dårlige belysning er nu blevet skiftet, så smutvejen mellem Fredens Torv og Strøget fremadrettet kan bruges på alle tider af døgnet, uden man behøver at føle sig utryg.

”Posthussmøgen har i mange år fortjent at få et ordentligt løft. Det er en lille historisk perle i midtbyen, som vi skal behandle med respekt, og derfor glæder det mig, at passagen nu bliver tryggere og bedre oplevelse på aarhusianernes vej gennem byen."
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Nyt lys og historiske minder

Det nye lys skal bidrage til oplevelsen og er derfor installeret som en in-teraktiv impuls i hegnstrukturen over passagen. De interaktive egenskaber skal være med til at øge trygheden i passagen og skabe en kobling mellem de forbipasserende og omgivelserne. Det særlige belysningstiltag er del af Teknik og Miljøs innovationsprojekt ”Lys På Aarhus”.

Brugere af passagen vil også møde en række skilte, der skal give et indblik i, hvad smutvejen er blevet brugt til tidligere. For eksempel var Posthussmøgen en yndet smuglerrute for byens bønder, da det var den eneste vej ind i byen efter portene lukkede.

Læs mere om Lys På Aarhus her.