Aarhus skal være tilgængelig for alle

En god by er tilgængelig for alle. Derfor er det naturligt, at vi i forlængelse af handicappolitikken, som vi vedtog sidste år, har udarbejdet en tilgængelighedsstrategi. Men det er også vigtigt, at vi får kigget på tilgængeligheden i tidligere projekter
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø

Tilgængelighedsstrategien, som Teknisk Udvalg behandler i aften, sætter en tydelig retning for, hvordan Teknik & Miljø i fremtiden vil fortsætte arbejdet med tilgængelighed og indarbejde det i nye projekter og anlæg. Men på nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler til at indhente det forsømte.

Derfor er rådmandens opfordring klar:

Jeg håber, at byrådet vil involvere sig og afsætte penge til, at vi også kan kigge nærmere på tilgængeligheden i tidligere projekter og anlæg, for der har vi et stort efterslæb.
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø

Det gode arbejde fortsætter

Målet med strategien er god tilgængelighed gennem universelt design. Med andre ord skal omgivelserne indrettes, så flest mulige kan få glæde af det offentlige rum.

Strategien vil fungere som et redskab i Teknik og Miljø, der skal være med til at udvikle fælles procedurer – både i store byudviklingsprojekter samt konkrete løsninger på gadeplan. Det vil sikre, at det er de samme genkendelige løsninger, borgerne møder i byrummet på tværs af kommunen.

Fakta om strategien

• Strategien tager afsæt i Aarhus Kommunes Handicappolitik (2019-2023) og skal være med til at sikre, at Teknik og Miljø lever op til målene i politikken
• Den er udviklet af en tværfaglig projektgruppe i Teknik og Miljø
• Strategien vil blive opdateret hvert fjerde år i forlængelse af opdateringen af Aarhus Kommunes Handicappolitik

Strategiens indhold

Tilgængelighedsstrategien indeholder konkrete handlingsplaner for fem fokusområder:
1. Veje og pladser
2. Rekreativt
3. Plan og byggeri
4. Byudvikling og planlægning
5. AffaldVarme Aarhus

Læs hele strategien her