Det går hurtigt ned ad bakke i Aarhus

En oversigt over de 10 mest uheldsbelastede kryds i Aarhus viser en klar tendens til, at det oftere går galt i kryds, hvor cyklisterne kører ned ad bakke med høj hastighed.

De hurtigkørende cyklister bliver overset af højresvingende bilister eller kolliderer med modkørende bilister, der skal svinge til venstre.

Det kan være marginaler, der afgør, om det ender galt i trafikken. Derfor er det så vigtigt, at vi tager den nødvendige tid til at orientere os grundigt – især i kryds. Det gælder både cyklister og bilister. Sæt farten ned – sørg for at få øjenkontakt, så du er sikker på, at du er blevet set.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

I uge 21-23 deltager Aarhus Kommune endnu engang i den landsdækkende kampagne ”Brug 2 sek. mere på at orientere dig i krydset”. Derfor kan man i den kommende tid se opfordringen på plakater og malet med gul farve på cykelstien i mange af byens kryds.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre trafiksikkerheden i Aarhus. Vi analyserer de uheldsbelastede steder og ombygger der, hvor det giver mening. Men det er helt afgørende, at vi samtidig også arbejder med vores adfærd i trafikken. Vi skal sætte farten lidt ned – ikke mindst når det går ned ad bakke – og holde godt øje med hinanden, inden vi kører ud i et kryds
Martin Løv Simonsen, ingeniør, Teknik og Miljø