Kæmpetræ vokser ved Ølsted

Den nye skov ved Ølsted er noget af et særsyn – særligt fra luften, hvor det bliver tydeligt, at skoven er formet som et kæmpe, stort træ med stamme, grene og 30 kronblade.

Skoven skal være med til at sikre grundvandsressourcerne i området mellem Søften og Lisbjerg, bidrage med mere rekreativ natur til lokalområdet og selvfølgelig binde en del af den CO2, der udledes på f.eks. E45, som er nærmeste nabo til skoven.

Skovrejsning er et afgørende parameter i vores CO2-målsætning. Derfor er jeg meget glad for samarbejdet med AutoMester E+. At skovens udformning så gør, at man lægger mærke til den, når man flyver over Aarhus, det er bare prikken over i’et, der understreger, at skov og træer er en stor og uundværlig del af vores kommune
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Mijø

Serviceeftersyn konverteres til træer

Når kunderne foretager en online-booking til et serviceeftersyn på et AutoMester E+ værksteder, donerer værkstedskæden samtidig et beløb svarende til ét træ til landsorganisationen Plant et Træ.

Som Danmarks største værkstedskæde mener vi, der følger et ansvar. Vi arbejder med biler – og biler er kendt for at udlede CO2. Vi er dog ikke herre over, hvilken type bil den enkelte forbruger køber og hvor meget CO2, den udleder. Vi kan derimod hjælpe til med at nedbringe vores kunders CO2 aftryk ved at indgå i samarbejder som dette og plante træer
Tommy Stuckert, kædechef i Automester

De 3.000 træer ved Ølsted er første skovrejsningsprojekt for AutoMester E+. De håber at kunne plante meget mere skov i fremtiden og på den måde bidrage til at sænke kundernes CO2-aftryk.

Udendørs undervisningslokale

Landskabstræet ved Ølsted fylder cirka en hektar. I hver af de 30 blade er der plantet 100 træer. I 12 af bladene er der kun plantet én art, så hvert blad repræsenterer en enkelt træsort. På den måde skabes der en flot og lærerig træsamling af Danmarks mest almindelige træer på ét sted. Derfor betegner Landsorganisationen Plant et Træ også skoven som undervisningsskov.

Landskabstræet bliver et hands-on undervisningslokale under åben himmel. Grupperingen af træerne gør den til et oplagt udflugtsmål for skoler, fordi eleverne i undervisningsskoven kan introduceres til de mest almindelige danske træer på meget kort tid
Jens Døssing, landsformand i Plant et Træ

Skoven ved Ølsted er den 10. i rækken af undervisningsskove, som Plant et Træ står bag.
Træerne vil springe ud indenfor en måned, hvorefter man tydeligt vil kunne se forskel på arterne.

Fakta

De 12 arter, som er plantet i skoven, er:
• Hyld
• Naur
• Vildæble
• Solbær
• Mirabel
• Alm. hæg
• Tørst
• Fuglekirsebær
• Slåen
• Alm. røn
• Stilkeg
• Vild pære

Skoven er bygget op på den måde, at de største træarter er plantet tættest på stammen, og de mindre bryntræer er plantet yderst, så skoven får en naturlig opbygning som almindelige skove.

Aarhus Kommune har som mål at være CO2-neutral i 2030. Et af tiltagene for at nå målet er en fordobling af kommunens skovareal til i alt 8.000 hektar i samme periode.

Se et billede af den nye skov her