Lokalt engagement skal gøre Aarhus renere

Otte forskellige projekter har netop fået tildelt midler fra Nordens Reneste By-puljen. Puljen understøtter aarhusianernes egne idéer og projekter, der alle har det tilfælles, at de vil bidrage til en renere og mere bæredygtig by.

Det er fantastisk at opleve det store engagement, der ligger bag de forskellige projekter. Formålet med Alliancen for Nordens Reneste By er jo netop, at vi, på tværs af byens aktører og kommunen, skal samarbejde på nye måder og tage et fælles ansvar for at holde Aarhus ren.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Alliancen for Nordens Reneste By har uddelt godt 190.000 kr. til otte projekter fordelt på seks ansøgere. Projekterne spænder fra at bygge et ”Fælles-skab”, der let giver adgang til bl.a. snappere og skraldeposer, til større indsamlinger og events samt videoer, der vil sætte fokus på affald i havet og i nattelivet.

Både privatpersoner, virksomheder, foreninger og kommunale institutioner har kunne søge om midler fra puljen.

Alliancen tror vi meget på det lokale engagement og medansvar for byen. Derfor har vi oprettet Nordens Reneste By-puljen. Puljen kan understøtte nye og kreative idéer og projekter - og samtidig sørge for, at de er forankret i de behov og problematikker aarhusianerne oplever i deres hverdag
Claus T. Bech, direktør for Aarhus City Forening og medstifter af Alliancen For Nordens Reneste By

Nordens Reneste By-puljen åbner op for ansøgninger igen den 1. juni 2020 med deadline den 16. august 2020.

Læs mere om de støttede projekter og Alliancen for Nordens Reneste By her

Fakta

Alliancen for Nordens Reneste By har knap 40 medlemmer. Alliancen arbejder målrettet på at udvikle, evaluere og implementere innovative indsatser, der skal skabe vedvarende adfærds- og holdningsændringer omkring henkastet affald.

Initiativet er åbent for alle, der har lyst til at bidrage i arbejdet for at gøre Aarhus til en renere by.
Alliancen har nedsat en styregruppe, der arbejder med den fremadrettede strategi. I 2020 vil fokus være på igangsættelse og afprøvning af flere konkrete initiativer, der skal skabe en ren og bæredygtig by.

Styregruppen har repræsentanter fra:
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Aarhus City Forening
AROS Restauratørerne
Visit Aarhus
Rent Kvarter
Waste Hunt