Tiltag giver mere plads på Strøget

Ingen gadevarer på Strøget, flere midlertidige cykelstativer på tilstødende veje til Strøget og striber ved lyskryds er tiltag, der skal sikre, at de handlende får den nødvendige plads til at holde god afstand, når flere butikker åbner.

Tiltagene er et resultat af et godt og tæt samarbejde mellem politiet, Gadeforeningen Strøget Aarhus og os. Tiltagene vil være til gavn for både handlende og butikker, men jeg ved også, at det er svært for butikkerne at undvære deres gadevarer, og derfor vil jeg se positivt på at fjerne afgiften på udearealerne midlertidigt.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

På Strøget opsættes skilte, der informerer de handlende om, at gadevarerne gemmer sig inde i butikkerne og opfordrer til, at cyklister stiller cyklen i stativerne på en af de tilstødende veje. Alt sammen for at give mere plads.

Butikkerne glæder sig

På Strøget glæder butikkerne til at tage imod de handlende, og der er bred opbakning til tiltagene.

For butikkerne er kunderne førsteprioriteten, og det har været vigtigt at finde en løsning, hvor kunderne kan færdes frit på Strøget uden ensretning og en opdelt gade. Butikkerne har mere end nogensinde brug for de handlende, så opfordringen herfra er klar: Kig ind i butikkerne.
Claus Broberg, formand for Gadeforeningen Strøget Aarhus

Fortsat vigtigt at holde afstand

Politiet vil fortsat være til stede på Strøget og hjælpe både handlende og erhvervsdrivende med at overholde retningslinjerne.

Selvom vi ser ind i en mulig genåbning, er det stadig vigtigt, at vi sørger for at minimere smittespredning. Vi har en fælles interesse i, at borgerne kan færdes trygt på Strøget og i at gøre det nemt at holde afstand.
Gert Bisgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi

Info om tiltagene

  • Cykelstativerne opstilles på tilstødende veje til Strøget ved Banegårdspladsen, Rosenkrantzgade, Bispetorvet og Østergade/Amaliegade
  • Ved lyskrydsene på Ryesgade/Sønder Allé og Søndergade/Østergade opsættes gule afstribning, der skal hjælpe fodgængere med at holde afstand
  • Gadevarerne vil blive fjernet fra Strøget for at give bedre plads
  • Der vil være skilte på Strøget, der informerer de handlende om gadevarerne og cykelstativerne

Se cykelstativerne på et kort her