Fleksibel løsning til Aarhus Rutebilstation

Den tekniske tilstand af betondækket ved Aarhus Rutebilstation er så ringe, at rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek nu foreslår, at p-kælderen under bliver fyldt op med sand, grus eller jord.

Rutebilstationen kan dermed tages i brug igen, og området vil samtidig være stabilt og brugbart til at byudvikle, når Aarhus Byråd lægger sig fast på, hvad områdets fremtid skal være.

En ny rapport om forholdene under rutebilstationen viser, at restlevetiden for betondækket, som i dag er i anvendelse, er ganske kort, og den afspærrede del står heller ikke til at redde. Derfor er der brug for hurtig handling, som samtidig giver de bedste muligheder for den fremtidige udvikling af området.

Vi peger på en løsning, der giver luft til at planlægge den langsigtede udvikling af området – uden spild af for mange ressourcer. P-kælderen bliver fyldt op af jord, grus eller sand, og samtidig sikrer vi en grundig kortlægning af kælderen, der bliver en fordel for fremtidens udviklere af området. Vi kan sige, at vi byggemodner på forhånd
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Opfyldningen af rutebilstationen vil kunne ske i etaper for at genere bustrafikken mindst muligt. Helt undgå påvirkninger er dog en umulighed.

Vi er meget opmærksomme på de gener, omlægningerne kan give for alle dem, der benytter den kollektive trafik. Derfor vil vi i dialog med Midttrafik søge de bedste løsninger for den periode, hvor arbejdet er i gang
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Flere p-kældre undersøgt

P-kældrene på Vesterbro Torv og Rundhøj Torv har også været igennem grundigere undersøgelser, og også her er der brug for handling inden for ganske kort tid. P-kælderen under Vesterbro Torv har den korteste frist og man skal nu undersøge mulige løsninger.

Rådmanden sat gang i en undersøgelse af, om p-kælderen, i stedet for en dyr istandsættelse, kan gøres større i forbindelse med den omlægning af Vesterbro Torv, som et flertal i byrådet har vedtaget.

”Vi bør undersøge, om vi kan bruge ombygningen af Vesterbro Torv til at forbedre parkeringsmulighederne
frem for at forringe dem. Det vil jeg have kortlagt i den nærmeste fremtid,” siger Bünyamin Simsek.

Undersøgelsen af kælderen under Rundhøj Torv viser, at der skal foretages udbedringer, hvis p-kælderen skal bevares. Det skal sammentænkes med den øvrige udvikling af området, som skal planlægges inden for det nærmeste år.