Investeringer i veje og stier kan hjælpe erhvervslivet

Pengene stammer fra et budgetforlig, hvor et flertal af byrådets partier valgte at give den trafikale infrastruktur et stort løft. Teknik og Miljø har nu prioriteret de mange penge i et såkaldt anlægsprogram, og heri indgår fællesrådenes ønsker til forbedringer i aarhusianernes mobilitet. Magistraten behandlede forslaget her til morgen (mandag 23. marts).

Der skal bruges mange penge til investeringer i den trafikale infrastruktur i Aarhus allerede i år. I denne tid, hvor mange virksomheder har økonomiske problemer som følge af Corona-krisen, håber vi i byrådet, at investeringerne kan være en hjælp i en svær tid
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Kommunens fællesråd er taget med på råd i forbindelse med prioriteringen af projekterne.

Anlægsprogrammet indeholder mange projekter, fra store - som anlæg af Bering-Beder vejen og udvidelse af Viborgvej - til mellemstore og mindre projekter som sikre skoleveje, bedre forhold for fodgængere og cyklister samt forbedringer af sikkerheden udvalgte, lokale steder.

Som eksempler på mindre projekter fra anlægsprogrammet kan nævnes:

Cykelsti på Hejredalsvej

Hejredalsvej er en af de primære trafikveje i Brabrand, men der køres stærkt, og der er ingen cykelstier til de mange cyklister, hvoraf mange er skolebørn. Derfor har både Brabrand Fællesråd og Cyklistforbundet i mange år ønsket sig cykelstier på strækningen. Nu etablerer Teknik og Miljø cykelsti i begge sider af Hejredalsvej, hvilket i sig selv forventes at have en fartdæmpende effekt, da bilernes kørespor bliver indsnævret.

I nødvendigt omfang suppleres der med bump eller lignende, så der samlet set forventes en markant forbedring af sikkerheden. Det omfattende projekt har været på tegnebrættet i nogle år, og nu kan det endelig lade sig gøre økonomisk, fordi det kan kombineres med en planlagt belægningsudskiftning på fortovene i 2020.

Shunt fra Randersvej til Skejby Erhvervspark

Trafikken til Skejby Erhvervspark er stigende, og vejnettet i området er et af kommunens mest belastede i morgenmyldretiden. Her er særligt Brendstrupgårdsvej en flaskehals for trafikken fra Randersvej, og Teknik og Miljø er løbende i dialog med Erhverv Aarhus om tiltag, der kan forbedre trafikafviklingen i området. For at aflaste trafikken på Brendstrupgårdsvej etableres der nu en såkaldt shunt – en genvej - fra Randersvej til Dusager, så en del af trafikken kan ledes væk fra Randersvej inden Brendstrupgårdsvej og dermed frigive noget kapacitet på de mest belastede flaskehalse i morgentrafikken.

Kapacitetsudvidelse i krydset Løgtenvej/Kirkeholtvej

Løgtenvej er en vigtig adgangsvej mod Aarhus fra store dele af Djursland, og her opstår der ofte store udfordringer med trafikafviklingen. Teknik og Miljø har i samarbejde med Syddjurs Kommune og Skødstrup Fællesråd fundet en løsning, der både forbedrer trafikafviklingen fra nord og samtidigt sikrer, at borgere i Løgten-Skødstrup ikke bliver unødigt generet af den voksende trafikmængde i området. Krydset Løgtenvej/Kirkeholtvej bliver ombygget så kapacitet og trafikafviklingen i myldretid forbedres.