Aarhus får ny stadsarkitekt

Aarhus Kommune har ansat 44-årige Arkitekt MAA Anne Mette Boye som ny stadsarkitekt. Hun har de seneste 16 år arbejdet med bydesign og byudvikling. Både som arkitekt, underviser, forsker og konsulent for projekter, hvor mange interessenter skulle samles om at skabe velfungerende byrum og byudvikling.

Anne Mette Boye kommer fra en stilling som studielektor på Arkitektskolen Aarhus, og forsvarede onsdag sin Ph.d. om videreudvikling af bæredygtige erhvervsområder. Hun er også indehaver af konsulentvirksomheden SecondCity, der arbejder med at udvikle gode projekter for byudvikling, byliv og byrum.

Med ansættelsen af Anne Mette Boye har Aarhus Kommune ønsket at styrke stadsarkitektembedets opgave i forhold til at forme den langsigtede udvikling af byens arkitektoniske udtryk frem for udviklingen af enkeltprojekter.

Udviklingen i Aarhus går meget stærkt, og der bygges nyt i et omfang, som ikke er set før. Det skaber et stort behov for at få et mere klart billede af, hvad det er for en by, vi gerne vil skabe. Vores nye stadsarkitekt får til opgave at se mere strategisk på, hvad vi skal gøre, og hun skal hjælpe byens mange interessenter og borgere til at samarbejde om, hvordan vi bygger Aarhus endnu bedre.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Anne Mette Boye er uddannet urban designer fra Aalborg Universitet i 2004. Hun har siden været landskabsarkitekt hos Schønherr Landskab, medstifter af tegnestuen Metopos, været projektleder og del af ejerkredsen hos Bascon før hun tiltrådte på Arkitektskolen Aarhus.

Jeg glæder mig enormt meget til at se Anne Mette Boye i hendes nye rolle som Stadsarkitekt. Hun er både fagligt erfaren i forhold til at skabe by og skabe byrum til det byliv, vi gerne vil have i Aarhus. Og hun har en bred erfaring for at se tingene ovenfra og få ting til at lykkes sammen med andre. Det er en rigtig vigtig del af stadsarkitektens opgave fremadrettet.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Det er et bredt sammensat ansættelsesudvalg med både embedsmænd fra Aarhus Kommune og politikere fra Aarhus Byråds tekniske udvalg, der har peget på Anne Mette Boye som ny stadsarkitekt.
Hun glæder sig til at spille en central rolle i udviklingen af fremtidens Aarhus.

Jeg går til opgaven med meget stor ydmyghed. Aarhusianerne har en stor og berettiget kærlighed til deres by. De ønsker selvfølgelig, at den store vækst, der er i byen, bliver brugt til at skabe mere af det Aarhus, som aarhusianerne vil holde allermest af, og det omfatter i høj grad også oplandsbyerne og kommunens landskaber. Det bliver en fantastisk spændende opgave, at blive en del af den samtale og samtidig være en af dem, der sammen med byens faglige miljø, skal få fremtidens aarhusianernes by til at vokse frem.
Anne Mette Boye

Anne Mette Boye tiltræder som stadsarkitekt 1. januar 2021.