Udvidelsen af Viborgvej rykker tættere på

Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Disse problemer forventes at blive endnu større i de kommende år, og byrådet har derfor afsat penge til udvidelse med yderligere to spor imellem lyskrydsene fra Sommervej til Tilst Vestervej.

Miljøvurderingen har været i offentlig høring, og der er kommet 171 bidrag. Vurderingen er, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af udvidelsen, bortset fra støj ved Eldalen, som skal håndteres med den støjskærm, som er en del af projektet.

Der er lokalt betydelig modstand imod – som foreslået i hovedforslaget - at lukke udkørslen fra Holmstruphøj. En modstand rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, har lyttet til.

Jeg synes, at borgerne har haft væsentlige indsigelser, som vi skal lytte til. Derfor er det nu endt med en løsning, hvor der fortsat er mulighed for at køre højre ind til Holmstruphøj og højre ud på Viborgvej. Det betyder samtidig, at fremkommeligheden på Viborgvej øges. Det er en god løsning for alle, og jeg vil gerne takke beboerne i området for deres positive medvirken til den konstruktive løsning.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

For at begrænse påvirkningerne foreslås det desuden at fastholde forslaget med en parallelvej til Munkemosevej/Bymosevej.

I forbindelse med den offentlige høring er der også genfremsat et ønske om en cykelsti til Borum – et ønske, som er blevet behandlet i byrådet af flere omgange. Også dette projekt er rådmanden positiv overfor. Men det kræver, at pengene til cykelstien kan findes indenfor budgettet til projektet.

Vi har afsat en stor anlægsreserve, så jeg forventer, at der også vil være råd til at give borgerne i Borum en sikrere cykelvej. Jeg ser nu frem til behandlingen i byrådet, så der hurtigt kan komme gang i anlægsarbejdet.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Opmåling på strækningen er gået i gang, og hen over vinteren vil de første ledningsarbejder blive udført, således at selve udvidelsen af Viborgvej kan starte op lige derefter. Det endelige projekt vil stå færdig i 2023.

Se et kort over udvidelsen af Viborgvej