Aarhus Kommune melder direktøren for Østjysk Bolig til politiet for underslæb

Aarhus Kommunes tilsyn med de almene boligselskaber mener, at direktøren uretmæssigt kan have foretaget private indkøb på beboernes regning for mere end 370.000 kroner.

Tilsynet har derfor meldt direktøren for Østjysk Bolig til politiet for muligt underslæb og i dag meddelt Østjysk Boligs bestyrelse, at tilsynet påtænker at pålægge Østjysk Bolig at afskedige direktøren.

Herudover har tilsynet meddelt bestyrelsen, at tilsynet påtænker at indsætte en midlertidig forretningsfører med henblik på at få afdækket, om der er yderligere misbrug af boligforeningens penge. Østjysk Bolig er nu meddelt en høringsfrist frem til 19. oktober.

I juni modtog Aarhus Kommune en anonym henvendelse om en række kritisable forhold i boligforeningen. Henvendelsen fik Teknik og Miljø, der er tilsynsmyndighed for boligforeningerne, til at anmode Østjysk Bolig at redegøre for, om beskyldningerne om uretmæssigt afholdte private udgifter var korrekte. Østjysk Bolig har udarbejdet en rapport herom sammen med deres revisionsfirma og advokat.

Den interne revisionsrapport viser, at direktøren kan have modtaget private ydelser, som samlet løber op i mere end 370.000 kroner. Samtidig har revisionen undersøgt mistænkelige regnskabsmæssige forhold, som det ikke er lykkedes at komme til bunds i uden at udvide undersøgelsens omfang.

”Fra tilsynets side ser vi meget alvorligt på sagerne. Boligforeningerne forvalter både beboernes midler og ikke ubetydelige offentlige tilskud. Derfor er det vigtigt, at vi kan have fuld tillid til ledelsen. Efter mødet med bestyrelsesformanden i dag håber jeg, at vi kan sætte gang i tiltag, som gør det muligt for tilsynet og bestyrelsen i samarbejde at komme til bunds i sagen, og finde en god fremadrettet løsning for boligorganisationen,” siger forvaltningschef i Teknik og Miljø Bente Lykke Sørensen.

Tilsynet har overgivet fundet af uregelmæssigheder til Østjyllands Politi, der må efterforske sagen og træffe beslutning om, hvad der videre skal ske i den del af sagen.

Inden Aarhus Kommune fik forelagt resultatet af den interne undersøgelse af de forhold som whistlebloweren har peget på, har direktøren tilbagebetalt nogle af de afholdte udgifter.

Tilsynet påtænker at indsætte en midlertidig forretningsfører, der skal udfylde direktørens rolle, indtil der måtte være truffet en beslutning i boligforeningen om, hvad der videre skal ske. En midlertidig forretningsfører skal løse en tidsbegrænset opgave over nogle måneder.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek er rystet over sagen: ”Hele vores almene boligsektor skal bygge på tilliden til, at boligforeningerne bliver drevet med en meget høj grad af offentlighed. Det er en sektor, som skal skabe gode og billigere boliger til mange. Det er en sektor, som nyder nogle ret omfattende privilegier i forhold til offentlige støttekroner og retten til at bygge boliger de mest attraktive steder i byen. Så jeg har ingen tolerance, over for misbrug af boligselskabernes penge. Dette er en påmindelse til bestyrelserne i boligselskaberne om, at de har en vigtig opgave i at sikre, at tingene går ordentligt for sig,” siger Bünyamin Simsek.