Ny rutebilstation klar i sensommeren

Arbejdet med at opfylde Aarhus Rutebilstation går i gang d. 26. oktober. Under hele anlægsperioden vil busserne fortsat køre og holde i området ved rutebilstationen.

Området ved rutebilstationen er et trafikalt knudepunkt, hvor mange busser, biler, cyklister og gående hver dag mødes. I planlægningen af anlægget har det været afgørende at sikre en god kollektiv trafik, og jeg er meget glad for det gode samarbejde, vi har haft med Midttrafik.
Peter Ryberg Neess, afdelingsleder, Trafik, Teknik og Miljø.

Anlægsarbejdet vil foregå i to overordnede perioder, så bustrafikken generes mindst muligt.

I den første periode fra 26. oktober 2020 til marts 2021 vil den ene halvdel af rutebilstationen være afspærret, mens den anden halvdel fortsat vil blive brugt til busdrift. Fra marts 2021 til juli 2021 vil den anden halvdel være afspærret, og den renoverede del af stationen vil være i drift til bustrafik. I begge perioder vil der være midlertidige busstoppesteder i Ny Banegårdsgade, Fredensgade og Sønder Allé. I august udføres det afsluttende arbejde.

Hos Midttrafik er vi optagede af, at vores kunder er godt informerede omkring nye holdepladser, nye ruteforløb og billetkøb under hele ombygningen. Vi har skilte og oversigtskort på rutebilstationen, men opfordrer også kunderne til at følge med på den særlige infoside på midttrafik.dk.
Mette Julbo, vicedirektør, Midttrafik

Midttrafiks passagerer kan holde sig opdateret på bustrafikken på Midttrafiks hjemmeside. 

Fjernbusserne vil fortsat være flyttet til andre steder i byen. Kombardo opsamler passagerer ved Nørreport til og med 10. november. Fra d. 11. november, hvor Molslinjen flytter til den nye færgehavn ved Østhavnen, vil Kombardo opsamle passagerer i Valdemarsgade ved Musikhuset. Flixbus holder fortsat til i Balticagade.

Gående, cyklister og bilister

Det inderste spor på Sønder Allé ved rutebilstationen vil være afspærret under hele anlægsperioden, da arbejdsområdet strækker sig ud på vejen.

Det vil naturligt belaste trafikken på Sønder Allé og i krydset ved Spanien, ligesom bilisterne også må forvente mere tung arbejdskørsel i området.
Er det nødvendigt for cyklister og fodgængere at passere området, kan de bruge Ny Banegårdsgade langs Aarhus Street Food. Her vil der være en ensrettet cykelsti og plads til gående. Det er også her, at passagerer står af og på busserne. Det betyder, at pladsen bliver trang. Derfor opfordrer vi særligt cyklister til at benytte andre veje, hvis det er muligt.

Passagerer, der skal med bussen, opfordres ligeledes til at opholde sig på rutebilstationen så kort tid som muligt for at minimere antallet af mennesker i området. Vi håber, at alle vil vise hensyn og passe på hinanden under anlægsarbejdet.

P-kælderen under Aarhus Rutebilstation skal brydes ned og fyldes med sand, fordi betondækkets tekniske tilstand er ringe.

Kort over området 

Tryk på billederne for at se dem i stor udgave.

Periode 1: Oktober 2020 - marts 2021

kort

Periode 2: Marts 2021 - juli 2021